Vyzkoušejte si vytěžování faktur nanečisto

Slyšeli jste o inteligentním vytěžování faktur pomocí softwaru, ale nejste si jisti, zda je tento způsob zpracování faktur pro vaši firmu vhodný? Nevěříte tomu, že kvalita vytěžených dat je opravdu vysoká? V tom případě máte možnost si vytěžování faktur vyzkoušet zcela zdarma. Na webových stránkách společnosti Redque je vám k dispozici demoverze OCR softwaru pro vytěžování dat z faktur, kde si můžete vše vyzkoušet.

Proč využít vytěžování ve své firmě?

Inteligentní vytěžování dat z faktur má pro firmu bezpochyby mnoho výhod, proto nachází ve firmách stále častější uplatnění. Mezi nejčastěji uváděné výhody použití OCR softwaru ve firmě patří zejména zrychlení a automatizace celého procesu, získání spolehlivějších dat a ochrana dat před ztrátou či poškozením. Software od Redque navíc chrání data před útoky zvenčí, takže zajišťuje jejich nejvyšší bezpečnost. A systém funguje na základě uživatelských oprávnění, tak aby se k jednotlivým údajům nedostal jakýkoliv zaměstnanec.

Automatizace faktur má také významný vliv na úsporu času zaměstnanců, kteří se tak mohou věnovat daleko potřebnější práci. To může vést i k vyšším firemním ziskům, či k úspoře nákladů. OCR software od společnosti Redque navíc využívá pro vytěžování dat umělou inteligenci. Umělá inteligence zvyšuje přesnost dat, jelikož dokáže rozpoznat jednotlivé údaje z faktur a správně je přiřadit tam, kam patří.

Jak vytěžování funguje?

Inteligentní vytěžování dat z faktur využívá systém optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition – odtud zkratka OCR) společně s umělou inteligencí. Samotné vytěžování faktur probíhá buď v rámci webové aplikace, či otevřeného rozhraní API. Jde o zcela jednoduchý systém, kdy stačí oskenovat fakturu a vložit do systému či poslat fakturu e-mailem. Po vytěžení dat už jen postačí zkontrolovat a odsouhlasit správnost vytěžených dat.

Více informací o vytěžování dat z faktur zjistíte na webových stránkách společnosti Redque. Na webu si můžete také spočítat, kolik můžete zapojením OCR softwaru ušetřit.

Podobné články...