Role investora ve firmě

Kdo nemá peníze na rozjetí svého nápadu, ten si může buď půjčit, nebo může zkusit najít investora. Kdo se rozhodne pro možnost číslo dvě, ten musí počítat hlavně s tím, že si investor odkrojí určitý podíl ze zisku budoucí společnosti. Jak velký bude, to záleží na mnoha faktorech. Mezi takové se řadí:

  • Vyjednávací schopnosti
  • Výše investice
  • Potenciál firmy
Role investora ve firmě může být taková, že jenom přinese peníze.

Role investora ve firmě může být taková, že jenom přinese peníze.

Na co se mnozí začínající podnikatelé také ptají, to je otázka související s tím, jaká je role investora ve firmě. Pokud vás právě toto zajímá, podívejte se s námi na několik možností. I toto je celkem individuální a mnohdy záleží na tom, na čem se domluvíte, nebo co jste ochotni akceptovat. Mnohdy je třeba počítat s tím, že jednání s investorem se může protáhnout třeba i na několik měsíců. Pokud se podíváte na příklady různých úspěšných startupů, kde majitelé popisují jednání s investory, tak rozhodně není nic neobvyklého, že doba od prvního kontaktu do poskytnutí peněz trvala třeba i rok. Čím je nápad zajímavější, tím více hraje roli každé procento, nebo možná síla hlasu na rozhodovacích procesech.

Role investora ve firmě může být zcela pasivní

Pro mnoho podnikatelů je toto ta nejlepší možná situace, která jenom existuje. Důvod je v daném směru celkem jasný, a je spojený s tím, že si firmu mohou řídit přesně tak, jak sami chtějí. Tedy podle původního plánu a podle původního nápadu, který měli. Role investora ve firmě je tedy taková, že pouze vloží své peníze a následně má pouze nárok na podíl na zisku. Nijak nezasahuje do případného rozhodování, nijak nezasahuje do budoucího vývoje a zajímají ho jenom čísla, jelikož podle nich se rozhoduje, kolik dostane. Na jednu stranu je to celkem ideální možnost, ale na druhý pohled se může jednat i o ne příliš ideální spolupráci. Pokud majitel firmy nemá dostatek zkušeností, mohou mu dobré rady a tipy investora chybět. Firma by se tak mohla dostat na mnohem lepší úroveň, než při řízení, které je založeno hlavně na zkoušení.

Investor se může zapojovat do chodu firmy

Jedná se o jednu z nejběžnějších situací. Pamatujte na to, že pokud investora hledáte a najdete, velmi často bude chtít vědět, co se ve firmě děje. Není se čemu divit, jelikož se stane jejím společníkem a tak zcela pochopitelně bude chtít nejenom vědět vše podstatné, ale bude přicházet s různými návrhy. Pokud bude jenom společníkem, nikoliv jednatelem, je výsledné rozhodnutí na vás. Většina investorů však přichází s celkem dobrými nápady. Jelikož mají investic celou řadu, ani netouží po tom, aby firmu přímo vlastnili, ale rádi přijdou se svou vizí, která by ji mohla posunout na vyšší úroveň. Pokud jde o dobrý nápad, rozhodně není důvod se mu bránit. Pokud však jde o směr, se kterým se zcela neztotožníte, stále máte jako jednatelé možnost vydat se vlastním směrem. Obvykle se ale většina takových věcí řeší už před investicí a tak jsou jak majitelé, tak investoři na společné vlně a tlačí firmu směrem, který je akceptovatelný pro všechny. Pokud se podíváme na typické příklady toho, do čeho může investor velmi často mluvit, tak se jedná o:

  • Finanční strategii
  • Marketingovou strategii
  • Budování značky

Plné ovládnutí firmy

Ne příliš časná situace, ale na druhou stranu také něco, co se může stát, pokud investora hledáme. Jak k takové situaci dojde? Investor chce mít nejenom nadpoloviční podíl, ale chce být také jednatelem. V takovém případě jste tedy získali investici, ale museli jste se vzdát nadpolovičního podílu ve vaší firmě. Tedy i práva mít poslední slovo. Na jednu stranu nevýhoda ve chvíli, kdy bylo vaším cílem vybudovat firmu a realizovat nápad přesně podle vašich představ. Ne vždy je ale nutné dívat se na tuto situaci tak pozitivně. Tato role investora ve firmě může mít i výhody. Investor je zkušený člověk, který přesně ví, jak firmu řídit, aby rostla. I když nemáte nadpoloviční většinu, stále máte slušný podíl, který vám nikdo nevezme. V podstatě se stáváte podílníkem v úspěšné firmě, kterou nemusíte nijak řídit, jelikož o to se stará ten zkušenější. S minimem starostí si tedy můžete přijít na celkem zajímavý zisk.

Jak je to v případě, kdy je investor tichý společník?

Slyšeli jste pojem tichý společník, ale nemáte jasno v tom, o jakou osobu se jedná, a co může a nemůže? Pokud jde o klasického společníka firmy, tak platí situace, že je daná osoba zapsána v obchodním rejstříku. Je tedy jednoduše a kýmkoliv dohádatelná. Tichý společník však takto ve firmě vedený není, jelikož je s danou osobou pouze sepsána interní smlouva. Zde je jasně stanoveno jak to, jaký bude mít podíl, tak i to, jaké bude mít pravomoci, do čeho může mluvit, a co bude zcela mimo jeho kompetence. Tichý společník tak může být spojený jak se zcela pasivní rolí, tak se může jednat i o osobu, která bude firmu plně řídit. A to i přesto, že v roli jednatelů budou zcela jiné osoby. Ty jsou zde ve výsledku jenom formálně, pro naplnění zákonné povinnosti.

Podobné články...