Proč je evidence docházky důležitá?

Firmy mají ze zákona povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnance. Nepleťme si však pracovní dobu s docházkou, ta se může velmi často lišit. Občas totiž může docházet ke sporům, z důvodu rozdílu mezi dobou strávenou v práci a skutečně odpracovaným časem.

Kvalitní a přehledná evidence docházky zaměstnanců je jedním z klíčových kroků pro efektivní řízení organizace.

Jaké má povinnosti zaměstnavatel?

Podle zákona, by měl zaměstnavatel zaznamenat začátek a konec odpracovaného času zaměstnance, dokonce s přesností na minuty. To je důležité zejména pro správné zpracování mezd.

Jaké má povinnosti zaměstnanec?

Zaměstnanec má povinnost být na začátku směny na svém pracovišti, ať už v kanceláři, v pracovní hale, nebo u konkrétního stroje, to ovšem neznamená, že začal ihned pracovat. Prodlevy mezi docházkou a skutečně odpracovanou dobou mohou nastat například při přesunu po rozlehlém areálu nebo převlékání.

Kde může nastat problém?

V případě, že firma zaměňuje evidenci docházky s pracovní dobou, může nakonec zaplatit více než zaměstnanec skutečně odpracoval. Nebo naopak, v případě, že firma striktně zapisuje začátek a konec směny může dojít ke sporům, ze strany zaměstnance, který strávil v práci více času a dožaduje se zaplacení přesčasů.

Pozor na inspekci práce

V případě těchto sporů přichází na řadu inspekce práce, která bude vyžadovat vysvětlení. Pokud se vám nepodaří doložit veškerou docházku, nebo inspektorát zjistí, že v ní máte chyby, čeká vás pokuta.

Zavolejte na pomoc moderní technologie

Zapomeňte na zastaralé píchačky a svěřte tento problém do rukou profesionálů. Společnosti, které se specializují na docházkové systému vám nabídnou komplexní řešení, které bude zahrnovat nejen vedení docházky, ale také odpracované hodiny, napojení na mzdové moduly nebo zobrazení personálních informací on-line.

Zabezpečení podniku

Firmy, které vlastní drahé přístroje, nebo pracují s citlivými informacemi potřebují svůj majetek chránit. Proto v případě řešení docházkových systému se obracejí na řešení, které je zároveň propojeno s přístupovým systémem, aby zvýšili bezpečnost.

Jednodušší zpracování mezd

Docházkové systémy, na základě přihlašování a odhlašování zaměstnanců prostřednictvím čteček, jsou schopny automaticky spočítat odpracované hodiny, včetně přesčasů, příplatků za práci v noci nebo ve svátky.

Některé společnosti dokonce nabízí cloudové řešení docházky zobrazování těchto dat, díky tomu si je personální pracovníci, vedoucí nebo samotní zaměstnanci mohou prohlédnout on-line nebo v mobilní aplikaci.

Podobné články...