Podnikání při studiu – proč je takový hit?

Podnikat dnes může v podstatě každý. Pokud jde o možné podnikatelské formy, tak se jako nejjednodušší možnost jeví vlastnictví živnostenského oprávnění. Jakmile ho konkrétní osoba má, můžeme ji označit jako OSVČ. Tedy osobu samostatně výdělečně činnou. Podmínkou pro získání je dosažení osmnácti let věku, ale jsou i situace, kdy je možné získat živnostenský list v mladším věku. Právě daná hranice jasně ukazuje, že v současné době nemusí být žádným problémem podnikání při studiu. Dokonce je třeba říci, že přináší celou řadu výhod.

Pokud jste studentem a není vám více než 26 let, je třeba říci, že se na danou podnikatelskou dráhu můžete také vydat. S čím je třeba počítat, jaké jsou výhody, a jaké jsou naopak nevýhody této možnosti? Podívejte se na to společně s námi.

Podnikání při studiu a zdravotní pojištění

Pokud jste studentem, tak jistě víte, že za vás zdravotní pojištění platí stát. Nemusíte tedy absolutně nic řešit. Částečně to platí i v případě, kdy si požádáte o živnostenské oprávnění. V takovém případě není třeba myslet na jakékoliv zálohy, jelikož se vás zkrátka a jednoduše netýkají. Vše za vás stále platí stát. Změna nastane až s prvním podaným daňovým přiznáním, tedy konkrétně s prvními podanými přehledy pro zdravotní pojišťovnu. Na jejich základě zjistíte, zda se vás týká nějaký doplatek. Pokud ano, je třeba ho jednorázově uhradit do osmi dnů od podání daných přehledů. Následující rok a každý další u vás funguje naprosto stejně, a to s jistotou, že se vás nebude týkat minimální vyměřovací základ. Týkat se vás bude jenom ten vyšší. V takovém případě budete doplácet rozdíl mezi vypočtenou částkou a minimálními zálohami. Pamatujte ale, že se to týká podnikání při studiu, kdy generujete vyšší zisky, v řádech desetitisíců korun měsíčně. Tedy kdy už jste v podstatě úspěšnými podnikateli.

Podnikání při studiu a sociální pojištění

Podnikání při studiu přináší i slevy na dani

Podnikání při studiu přináší i slevy na dani

Podívejme se společně také na oblast sociálního pojištění. I zde musíme zcela přirozeně začít jednou velmi zajímavou výhodou. Tou není nic jiného, než jistota v tom, že první rok při podnikání při studiu nejsou také placeny jakékoliv zálohy. Díky tomu jako studenti nemáte žádné výdaje. Pokud jde o následující období, tedy o dobu, kdy už podáváte daňové přiznání a přehledy, je třeba říci, že rozhoduje to, co je ve vašich přehledech uvedeno. Důležitá je zde takzvaná rozhodná částka. Pokud jste ji přesáhli, znamená to pro vás povinnost odvést pojistné a následující rok to pro vás znamená také povinnost odvádět měsíční zálohy. Tento postup se už opakuje každý rok. Samozřejmě platí, že výše záloh se určuje podle vašeho výdělku a pokud je klasický, jsou zálohy poměrně nízké a není třeba se obávat jakéhokoliv výrazného zatížení.

V rámci daní vás čekají jenom výhody

Když mluvíme o podnikání při studiu, je třeba myslet také na daně. I zde vás potěší celá řada výhod. Jednou z takových je například i to, že máte možnost výrazně ušetřit. Konkrétně se musíme podívat na základní výhodu, kterou je sleva na poplatníka. Ta se týká každého majitele živnostenského oprávnění a je tedy jasné, že platí i při podnikání při studiu. Tato sleva je odečítána z výše vypočtené daně, kterou uvádíte na daňovém přiznání.

Není to ale jediná sleva. Když podnikáte jako student, můžete si odečíst ještě další poměrně zajímavou částku. Jedná se o slevu na studenta. Jak je patrné z názvu, je tato sleva uplatňována výhradně jenom studujícími. Pokud budeme konkrétní, tak zde hraje roli jenom věková hranice, která může být maximálně 26 let. U této slevy, a to v souvislosti i s tou předchozí musíme říci, že je lze samozřejmě kombinovat a sčítat. Stejně tak lze u podnikání při studiu přidávat i jakékoliv další případné slevy, pokud na ně máte nárok.

Co vše je třeba splnit ze zákonného hlediska?

Jak je patrné, je podnikání při studiu poměrně lákavou možností, jak se můžete zkusit postavit na vlastní nohy a jak mít jistotu, že nezaplatíte nijak závratné částky, které už čekají běžné podnikatele. Důležité samozřejmě je, aby na vás jako na studenta bylo neustále pohlíženo. Jak toho docílíte? Je to velmi jednoduché, jelikož si necháte od své školy vystavit potvrzení o studiu. Tedy dokument, který jasně prokazuje, že jste studentem. Následně tento dokument přinesete na dvě hlavní místa, a to:

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Vaše zdravotní pojišťovna

Pokud jde o daňové přiznání a zde uvedenou slevu na studenta, tak platí, že není nutné váš konkrétní statut nikde dokládat. K tomu můžete být vyzváni až později, například v rámci finanční kontroly. To vás může finanční úřad vyzvat, abyste skutečně prokázali, že se u vás jedná o podnikání při studiu a že jste studentem určité školy. Jak to prokázat? To už jsme si řekli výše – potvrzením o studiu. Ideální je proto postup, kdy si dané potvrzení z vaší školy každý rok schováte a tak ho nebudete muset shánět zpětně.

Podobné články...