Podnikání a zajímavá fakta. Jaké informace vás překvapí?

Toužíte začít, ale stále si nejste jisti, jestli je to dobrá cesta? Podívejte se s námi na několik zajímavostí, které vám ve vašem rozhodnutí rozhodně pomohou. A pokud ne, určitě vás celá řada věcí překvapí, jelikož jste je zcela jistě nečekali.

Kolik lidí vlastní v ČR živnostenské oprávnění?

Zajímalo vás někdy, kolik lidí v České republice vlastně podniká? A to ať už aktivně, nebo jenom papírově, kdy mají živnostenské oprávnění zřízené, ale žádnou výraznou činnost nevyvíjejí. Daná čísla vás rozhodně překvapí, jelikož ze statistik jasně vyplývá, že počet lidí s živnostenským oprávněním je 1,8 milionu. Pokud to převedeme na počet obyvatel v naší zemi, dá se říci, že živnost má v podstatě téměř každý pátý Čech, který je starší patnácti let. Je vidět, že snaha vydat se na dráhu soukromého podnikání není nic výjimečného. Pokud se potom podíváme na ty skutečně aktivní osoby, pro které je živnost každodenním využitím, je jich zhruba polovina.

Dále nezapomeňme dodat, že se jedná pouze o fyzické osoby, které živnostenský list vlastní. Dále může být podnikatelské spektrum spojeno také s celou řadou takzvaných právnických osob. Tedy firem. Mezi nejčastější možnosti patří:

  • Společnost s ručením omezením
  • Akciová společnost
  • Evropská společnost

Dominují muži, nebo naopak ženy?

I toto je dobrá otázka. Pokud tipujete, že je v podnikatelském segmentu mnohem více mužů, potom zcela určitě tipujete správně. Když se ale podíváme na data z posledních několika let, nelze zapomenout na celkový vývoj, který jasně ukazuje, že počet žen, které si žádají nebo mají živnostenské oprávnění, stále vzrůstá. Aktuální je jich zhruba jedna třetina, což určitě není málo. Nejvíce jich najdeme v segmentech, jako je nákup a prodej, ale stejně tak se objevují třeba i v segmentech vědeckých. Pokud jsou naopak oblasti, kde je jejich zastoupení nejmenší, je to oblast stavebnictví, nebo četné řemeslné živnosti. To je pochopitelné.

Rozjet podnikání lze hravě i z domova

Rozjet podnikání lze hravě i z domova

Pokud se i zde dotkneme oblasti podnikání, které je spojeno s vlastnictvím právnických osob, je třeba říci, že zde jsou rozdíly mnohem větší. Zde je zhruba jenom 17 procent žen v roli jednatelek. Zbytek jsou pouze muži. Na druhou stranu také nezapomínejme na časový horizont, který jasně ukazuje, že firmy vlastněné muži jsou na trhu mnohem delší dobu. Z pohledu posledních několika let lze pozorovat velmi podobný vývoj, jako je tomu u klasického živnostenského oprávnění.

Proč se začíná podnikat?

Je jasné, že hlavním cílem mnohých podnikatelů a podnikatelek je primárně zisk, snaha se osamostatnit, stejně jako je to také snaha realizovat zajímavý nápad. Dále se však objevují i mnohé další důvody, proč se realizovat v soukromém podnikání. A zajímavé jsou opět u žen, kterým v podstatě dokáže nabídnout jedinečnou možnost, jak mohou spojit práci s rodinným životem. Zatímco klasické zaměstnání je může značně omezovat s ohledem na chod rodinného života, soukromé podnikání si mohou naplánovat přesně podle svých představ. Jednoduše tak zvládnou jak svůj byznys, tak i starost o rodinu. Proč? Jelikož nejsou omezováni striktně danou pracovní dobou. Mužům zase může soukromé podnikání vyhovovat v tom, že mohou, obrazně řečeno, trávit ve své práci více času. Pokud je jejích cílem vydělávat peníze, a jsou ochotni pracovat déle než 8 hodin denně, vlastní podnikání jim tuto cestu nabídne. Klasické zaměstnání nikoliv, a to z důvodu omezení, která jsou spjatá se zákoníkem práce.

Vstup do podnikatelského světa je stále jednodušší

Zajímavým faktem je i to, že vstup do podnikatelského světa je stále jednodušší. V případě klasického živnostenského oprávnění existuje živnost volná. Tu je možné získat bez jakéhokoliv prokazování kvalifikace. Jediné podmínky, které je třeba splnit, jsou tyto:

  • Plnoletost
  • Bezúhonnost
  • Způsobilost k právním úkonům

Pokud se dále podíváme na to, jak je to ve světě právnických osob, tedy firem, i zde musíme říci, že se podmínky zjednodušují. Například společnost s ručením omezením už není spojena s nutností složit vklad ve výši 200 000 Kč. Dnes postačí i pouhá koruna. Navíc jsou výrazně sníženy poplatky spojené se založením, a tak dnes může pro start podnikání stačit v podstatě jenom pár tisíc v kapse. A kdo se bojí administrativní náročnosti, ten si může nechat firmu založit jednoduše prostředníkem.

Podobné články...