Pod tíhou věcného břemene. Jde se ho zbavit?

Jak název napovídá, věcné břemeno je nějaký závazek, který nám omezuje maximální užívání našeho majetku. Ne vždy se ale musí jednat o obtěžující omezení. Když se jedná o vodovodní přípojku nebo přístup k inženýrským sítím, je to dobré i z hlediska bezpečnosti.

Věcná břemena – kde je najít?

Věcná břemena si můžete prostudovat třeba zde: https://geopas.cz/mapa. Může se vám to hodit, když budete kupovat nemovitost nebo nějakou zdědíte a budete chtít vědět, na čem jste. Mezi nejčastější věcná břemena patří věcné břemeno doživotního užívání bytu. To jsou případy, kdy někdo daruje svůj byt někomu dalšímu, ale stanoví si právo doživotního bydlení. Pak existují i věcná břemena vodovodní přípojky či služebnosti inženýrských sítí. Majitel pozemku tak musí povolit přístup všem, kteří mají na starosti údržbu těchto objektů. A i jakékoliv stavby nebo terénní úpravy pozemku musí schválit majitel přípojky. Pak se ještě setkáváme s věcným břemenem služebnosti cesty, kdy se třeba majitel domu potřebuje ke svému majetku dostat přes cestu jiného majitele.

Věcné břemeno – na co si dát pozor?

Jestli kupujete nemovitost, je samozřejmě podstatné si zjistit, jaká má omezení včetně věcných břemen. I když se na pozemku nějaké nachází, nemusíte se jej vzdávat. Ostatně v případě břemene ohledně inženýrských sítí se s tím setkáte často. Zápis či výmaz věcného břemene může nastat z mnoha důvodů. Musí k němu dojít pouze dohodou smluvních stran. Také tato situace nastane uplynutím sjednané doby. Pokud oprávněná osoba, která dožívala v bytě, který darovala, zemře, i takto věcné břemeno zaniká. K ukončení věcného břemene dojde i vykoupením, splněním nebo promlčením, pokud se oprávněná osoba více jak 10 let nehlásí o svá práva. Jak vidíte, věcné břemeno nemusí být nepřekonatelnou tíhou na majetku.

Podobné články...