komanditni společnost

Hlavní nevýhody komanditních společností

Komanditní společnost je specifickým druhem obchodních společností, které upravuje nový zákon o obchodních korporacích. Jejími hlavními rysy je například fakt, že část společníků v komanditní společnosti, kterým se říká komanditisté, mají vkladovou povinnost. Tito společníci...

Sociální pojištění pro podnikatele v roce 2014

Výše minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění se zvyšuje s každým přibývajícím rokem, tudíž tomu ani letos není jinak – odpočítává se totiž od průměrné mzdy, která se také průběžně zvyšuje, společně...