Likvidace firmy: Proces složený z několika úkonů

V České republice podniká velké množství soukromých subjektů. Ne vždy je ale tato činnost úspěšná a některé firmy prostě a jednoduše musí ze scény zmizet. Tento proces je označován jako likvidace firmy a sestává z mnoha důležitých úkonů. Pokud se i vy momentálně nacházíte v situaci, kdy je zapotřebí s podnikáním skončit, jste na správném místě. Na tyto činnosti se podíváme mnohem podrobněji. Jak při dobrovolné, tak i při nucené likvidaci totiž mnohdy dochází k velkým chybám, jež mohou vést k velmi nepříjemným sankcím.

Rozhodnutí o realizaci likvidace společnosti

Kdo vlastně o likvidaci firmy rozhoduje? Valná hromada. Tento zcela specifický orgán má pravomoc rozhodnout o tom, zdali firma projde likvidací. Musí dojít k hlasování, v němž se pro likvidaci vyjádří minimální dvě třetiny členů. Počet je většinou stanoven ve smlouvě. Jinak také může dojít ke konsenzu mezi jednotlivými společníky a subjekt bude zrušen.

Likvidátor a jeho pozice

Prakticky vždy jsou likvidace firem řízeny likvidátorem. Stanoven jím bývá skoro vždy jednatel společnosti určené pro likvidaci. Ten má samozřejmě za svou práci přislíbenou odměnu. Do funkce bývá jmenován soudem anebo přímo valnou hromadou. Likvidátorem určitě nemůže být každý. Důležité je, aby měla tato osoba čistý trestní rejstřík a splnila další podmínky přesně uložené živnostenským zákonem.

Jak probíhá likvidace?

Samotný proces likvidace se skládá z několika dalších úkonů. Důležité je i datum. Ideální je počátek kalendářního roku. Účetní uzávěrku totiž vyřešíte k 31. prosinci roku předchozího. Vyjde najevo nominální hodnota likvidačního majetku, likvidátor podá daňové přiznání a podá návrh na zlikvidování firmy. Ta bude poté uváděna v rejstříku s označením v likvidaci. Následně bude plynout doba, v níž se mohou přihlásit věřitelé a získat zpátky svoje pohledávky. Až poté může k likvidaci dojít.

Zdá se vám vše příliš složité? Obraťte se na specialisty, kteří jsou k dispozici na webu www.zlikvidovatfirmu.cz.

Podobné články...