Kdo nemůže podnikat? Zjistěte to

Podnikání v České republice má poměrně jasně daná pravidla, která jsou s ohledem na to, kdo podnikat může, celkem benevolentní. Pokud máme být konkrétnější, tak musíme říci, že existují tři hlavní podmínky, které by měla konkrétní osoba splnit. O jaké podmínky se jedná? Jsou to tyto:

  • Plnoletost, nebo soudem určená možnost začít dříve
  • Čistý trestní rejstřík
  • Kvalifikační předpoklady, pokud jsou potřeba

Dále však nesmíme zapomenout ještě na jednu skupinu lidí, které se řadí mezi ty, kdo nemůže podnikat. O této skupině můžeme říci, že je celkem početná a jsou různé situace, kdy je to zakázáno. Pokud vás zajímá, zda do této skupiny nespadáte také, podívejme se společně na hlavní přehled.

Kdo nemůže podnikat? Osoby ve státní správě

Začneme podmínkou, která je dnes poměrně tvrdá a je třeba ji respektovat. Když se podíváme na to, kdo nemůže podnikat, tak to jsou primárně osoby zaměstnané ve státní správě. Pokud je tedy vaše aktuální situace taková, že jste ve státní službě a vaším zaměstnavatelem je stát, máte soukromý byznys zakázaný. Jedinou cestou, jak můžete s podnikáním začít, není nic jiného, než výpověď. Dá se říci, že jde o podmínku, která je aktuálně rozhodně tou, kterou lze označit jako tu skutečně nejtvrdší.

Osoby zaměstnané

Kdo nemůže podnikat? Ti ve státní službě

Kdo nemůže podnikat? Ti ve státní službě

I když tato podmínka vypadá také poměrně tvrdě, je třeba říci, že když danou podmínku rozkryjeme detailně, tak je nutné říci, že už to tak tvrdé není. Pokud jde o osoby zaměstnané, tak vždy záleží na konkrétní činnosti, kterou u zaměstnavatele dělají, a také na činnosti, v rámci které by chtěli podnikat. A dané činnosti se pochopitelně nesmí krýt. Nelze tedy, aby zaměstnanec na pozici správce sítě podnikal ve stejném oboru. Tedy pokud nedojde k výjimce, která může být také celkem jednoduše realizovatelná a je spojena se situací, kdy zaměstnavatel dané podnikání povolí. Když k tomu dojde, je možné podnikání i ve stejném oboru. Pochopitelně doporučujeme mít v případě budoucích problémů vše raději písemně, s upřesněním toho, že podnikatelská činnost může být na dobu neurčitou.

Nesplnění zákonných podmínek

Hlavní podmínkou je tedy plnoletost, ale zde musíme dodat, že existují i případy, kde soud rozhodne o tom, že podnikat je možné i v dřívějším věku. O této možnosti jsme vás informovali v jednom z našich minulých článků. Jde o poměrně složitý proces, o kterém ale můžeme říci, že není ani nemožný, ani nemusí být jakkoliv nereálný. Případů v naší zemi existuje celkem dost.

Dále nemůže podnikat ani osoba, která nemá čistý trestní rejstřík. I zde je možný individuální pohled. Pokud se nejednalo o majetkovou trestnou činnost a konkrétní trest nesouvisí s oborem podnikání, tak není problém živnostenské oprávnění vydat. Příkladem za všechny je třeba osoba, která má trest za násilný trestný čin. Pokud chce podnikat třeba v oblasti security a ochrany, těžko živnost dostane. Když ale chce provozovat internetový obchod, není s tím problém. Roli zde ale hrají i další věci, jako:

  • Typ trestného činu
  • Úmyslnost
  • Spáchání v době podnikatelské činnosti

Třetí fakt je spojený s tím, že daná osoba nesplní kvalifikační předpoklady. I zde ale existuje možnost, jak se dá daná věc jednoduše obejít. Je možné sehnat si osobu, která je splňuje a která se tak zaručí. Díky tomu lze podnikat v podstatě v jakémkoliv oboru, a to i ve chvíli, kdy kvalifikace jako taková splněna není.

Roli hraje i koncese

Pokud splníte všechny podmínky k udělení živnosti, měla by vám být poskytnuta. Pozor ale na fakt spojený s tím, že i zde je nutné myslet na to, že to nemusí být samozřejmé. Kdo nemůže podnikat, i když splní požadavky spojené s živnostenským oprávněním? Je to ten, kdo nesplní požadavky koncese. Pochopitelně se tento stav týká těch lidí, kteří chtějí podnikat v oborech, kde je koncese nutná. Jde třeba o autodopravu, nebo řadu jiných oborů. Ostatní, třeba živnosti volné však pro ně nejsou nijak zapovězeny a v těchto oblastech svou podnikatelskou činnost pochopitelně realizovat mohou.

Pozor na peníze a majetek

Získat živnostenský list není nic složitého. Je to jak celkem rychlé, tak je to i celkem levné. Nutno ale dodat, že peníze mohou hrát roli v jiném ohledu. Podívejme se na další fakta spojená s tím, kdo nemůže podnikat. Pokud budeme konkrétnější, ta je to osoba, na kterou byl vyhlášený konkurz. Tento stav může nastat jak u právnických osob, tak i u osob fyzických. Pokud jste aktuálně v pozici, kdy máte právě takové problémy finančního rázu, myslete na to, že své podnikání nerozjedete, jelikož jednoduše nebudete moci. Ano, i na toto je dobré hledět.

Vše se dozvíte na místě

Výhodou podnikání, pokud zvolíte živnostenské oprávnění, je rozhodně i to, že není třeba studovat mnoho věcí předem. Jednoduše přijdete na konkrétní úřad a můžete se na vše konkrétní poptat. Úředník vám následně řekne, zda podnikat můžete, nebo nikoliv. Druhou možností může být ono klasické podání žádosti. Jakmile se tak stane, tak zjistíte, zda jste podmínky splnili a živnost vám bude vydána, nebo jste je nesplnili a máte smůlu. A protože vyřízení je opravdu rychlé, tak se to dozvíte do několika dní

Podobné články...