Jak založit živnost

Živnost 2Rozhodli jste se postavit na vlastní nohy a začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)? Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, vaše první zastávka se bude konat na živnostenském úřadě. Ještě předtím však zvažte, zda budete pro své podnikatelské účely živnostenské oprávnění skutečně potřebovat. Existují totiž profese, které se bez něj obejdou. Dojdete-li k závěru, že se bez živnostenského oprávnění neobejdete, začněte jednat.

Na libovolném živnostenském úřadu pak vyplníte jednotný registrační formulář, pomocí kterého:

  • dojde k ohlášení živnosti na živnostenském úřadu

  • dojde k zaregistrování k platbě daně z příjmu fyzických osob na finančním úřadu

  • dojde k registraci platby záloh sociálního pojištění

  • dojde k registraci platby záloh zdravotního pojištění

Zásadní vliv na to, zda vám bude živnostenské oprávnění uděleno, mají podmínky, které se vztahují k příslušné živnosti, tedy odborné znalosti, vzdělání nebo praxe. Tyto předpoklady jsou spjaty s vázanými, řemeslnými a koncesovanými živnostmi. Budete-li žádat o výpis živnostenského rejstříku pro některou z nich, nezbude vám, než po vyplnění registračního formuláře odbornou způsobilost doložit. Správní poplatek činí tisíc korun, ohlášení každé další živnosti nebo žádost o koncesi pak 500 korun.

V případě volných živností je však získání živnostenského oprávnění podstatně jednodušší. Není zapotřebí žádné odborné způsobilosti a jediné, co budete muset udělat, je vybrat si ze seznamu volných živností tu, která odpovídá vaší budoucí podnikatelské aktivitě. Správní poplatek je opět tisíc korun, ale za doplnění dalších živností už platit nebudete.

A co dál?

Po vyplnění jednotného registračního formuláře, případném doložení odborné způsobilosti a zaplacení správního poplatku, můžete začít podnikat. Během jednoho týdne od ohlášení dostanete výpis z živnostenského rejstříku a s ním také vlastní identifikační číslo (IČO nebo IČ). Kromě toho vám do schránky dorazí (zhruba měsíc poté, co ohlásíte živnost) také dopis z příslušného finančního úřadu, jehož podstatou je přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ).

DIČ se skládá z písmen CZ (kód země) a vašeho rodného čísla. Číslo za kódem CZ se používá jako variabilní symbol v rámci veškerých plateb poukazovaných správci daně.

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Po vyplnění registračního formuláře budete automaticky registrováni k Pražské, Brněnské nebo Okresní správě sociálního zabezpečení. Za vám během měsíce pošle dopis s instrukcemi ohledně platby záloh na sociální pojištění. Záloha na sociální pojištění musí být zaplacena nejpozději do 20. dne v měsíci a to zpětně – záloha za leden musí být na účet správy sociálního zabezpečení připsána nejpozději do 20. února. Doporučujeme si nastavit trvalý příkaz s dostatečným předstihem, nebude-li platba připsána včas, riskujete penále ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý den prodlení.

Pro údaje, které budete potřebovat k provedení platby zálohy na zdravotní pojištění, si budete muset dojít na pobočku své pojišťovny. Záloha za zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Záloha za leden tedy musí být na účet pojišťovny připsána do 8. února. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.

Podobné články...