Jak si zajistit ochrannou známku pro svůj výrobek či název firmy?

Znakem současné doby v oblasti podnikání je vysoká konkurence. Aby se firma uchytila na trhu tak je třeba se odlišit a zároveň si zajistit ochranu před možností zkopírování. Ať už jde o logo, název společnosti, název výrobku, slogan či jinou specifickou vlastnost, tak je vhodné zauvažovat nad registrací ochranné známky. Ochranná známka totiž představuje ochranu podnikatelské činnosti. Nehledě na to, že ochranná známka zvyšuje hodnotu firmy.

Ochranná známka a její druhy

Ochranná známka, jak již samotný název napovídá, představuje způsob ochrany firmy, výrobku či služby před konkurencí. Ochranná známka zajišťuje nejen ochranu, ale také snadnou identifikaci v konkurenčním prostředí. Legislativní úpravu ochranné známky lze pak najít v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

V rámci zákona je rozlišováno 11 druhů ochranných známek, jež uvádí příloha č. 1 zákona o ochranných známkách. Může se jednat například o slovní, obrazovou, prostorovou, zvukovou, multimediální, holografickou a jinou ochrannou známkou. Nejčastěji se registrace ochranné známky uplatňuje především u názvu společnosti, loga společnosti či výrobku, znělky atd. Důležitou podmínkou ochranné známky je zejména rozlišovací způsobilost.

Registrace ochranné známky bez starostí

Řada začínajících firem a podnikatelů považují ochrannou známku za banalitu a její registraci odkládají, což se nemusí vyplatit. Možným důvodem odkládání může být i složitost legislativy, avšak není se čeho obávat. Stačí se obrátit na odborníky, kteří se o vše postarají za vás.

Patentová kancelář vyřídí za vás veškerou administrativu, která je s registrací ochranné známky spojena. Registrace ochranné známky pro vaši firmu pak bude hračka.  Využít můžete například služeb patentové kanceláře Macek and Partners, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Podobné články...