Jak na přerušení živnosti

StopFakt, že se momentálně živíte jako živnostník, ještě neznamená, že se činností musíte zabývat až do důchodu. Nemusíte ji však nutně ukončit, stačí, když ji na libovolně dlouhou dobu přerušíte. Pokud se vám v podnikání momentálně nedaří nebo si jen chcete dát pauzu, bude pro vás přerušení snazší. Jakmile se budete chtít k živnosti vrátit, budete tak moct učinit ihned a vyhnete se vyřizování nového živnostenského oprávnění a samozřejmě i poplatku ve výši tisíc korun.

Živnost lze přerušit i bez oznámení živnostenskému úřadu

Rozhodnete-li se živnost přerušit, musíte uvědomit pouze zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Povinnost vůči živnostenskému úřadu byla před několika roky zrušena. Neoznámíte-li přerušení zdravotní pojišťovně do osmi dnů, budete povinni odvádět stejné zálohy na zdravotní pojištění i nadále. V případě správy sociálního zabezpečení máte čas do osmi dnů následujícího kalendářního měsíce. Pokud tak neučiníte, opět budete muset nadále platit zálohy.

Oznámení o přerušení živnosti lze provést i současně v rámci takzvaného jednotného formuláře registračního formuláře na kterémkoliv živnostenském úřadě. Do formuláře musíte uvést i datum, do kterého chcete živnost přerušit. Podle živnostenského zákona nemohou podnikatelé živnost přerušit zpětně.

A co dál?

Ať už jste se rozhodli přerušit činnost kvůli neúspěchům v podnikání nebo proto, že činnost provozujete jen sezónně, měli byste se zaregistrovat na úřadu práce – nebudete muset platit vysoké zálohy za pojistné. Na úřadu práce stačí předložit čestné prohlášení, ve kterém uvedete, že nepodnikáte a doložíte oznámení o přerušení (totožné oznámení, které jste předali zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení).

Pokud se na ÚP registrovat nechcete, budete povinni platit zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč měsíčně. Sociální pojištění není povinné, ale počítejte s tím, že měsíce, za které zálohu neodvedete, se vám nezapočítají do důchodu.

Živnost jako vedlejší činnost

Dalším důvodem pro přerušení živnosti bývá zajímavá pracovní pozice. Pokud se svého živnostenského oprávnění nechcete vzdát a případně se k podnikání vrátit, oznamte své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, že jste zaměstnaní. Nezapomeňte si ověřit, že vás váš nový zaměstnavatel přihlásil k pojištění. Rozhodnete-li se zdravotní pojištění platit sami, bude pro vás podnikání hlavní činností.

Budete-li chtít živnost skloubit se zaměstnáním, stane se pro vás podnikání vedlejší činností. Nebudete mít povinnost platit zálohy za zdravotní pojištění, které za vás bude platit zaměstnavatel. Zálohy na sociální pojištění závisí na dosaženém příjmu po odpočtu výdajů v kalendářním roce, ve kterém pojištění platíte. Nedosáhnete-li takzvané rozhodné částky, nebudete muset pojistné platit.

Jakým způsobem lze živnost obnovit?

Rozhodnete-li se živnost obnovit po době, na kterou jste ji přerušili, nejste tuto skutečnost povinni oznámit živnostenskému úřadu. V případě, že živnost obnovíte dříve, musíte živnostenský úřad informovat.

Tak jako tak musíte informovat zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a opět tak můžete učinit jednotným registračním formulářem. Chcete-li obnovení živnosti oznámit na zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení jednotlivě, musíte tak učinit do osmi dnů o obnovení v případě zdravotní pojišťovny a do osmého dne následujícího měsíce v případě správy sociálního zabezpečení.

Podobné články...