I podnikatel může stíhat studium 

Úspěšný podnikatel by v dnešní době v sobě měl spojovat hned několik osobností. Měl by totiž mít nejen znalosti oboru, ve kterém podniká, ale zároveň by měl být vzdělán i v oblasti managementu, práva, nebo kupříkladu financí. Otázkou ovšem je jak a kde znalosti ze všech těchto oborů získat. Díky možnosti studia MBA to již není žádný problém.
Studium MBA je pro podnikatele jako stvořené. Již z názvu – zkratka MBA znamená Master of Business Administration – je patrné, že se výukové programy zaměřují na oblast businessu. Cambridge Business School nabízí široké spektrum studijních programů, každý si tudíž může vybrat, v jaké oblasti chce své znalosti prohloubit.

Studium je možné i online z domova

Díky časové náročnosti podnikání je na místě obava, že na studium již nezbyde čas. Díky možnostem, které Cambridge Business School nabízí, však tato obava není opodstatněná.
Cambridge Business School umožňuje svým studentům dálkové studium MBA, což zaručuje značnou časovou flexibilitu studia. V případě dálkového studia probíhá výuka formou e-learningu, tudíž si studium může každý student upravit dle svých aktuálních časových možností. Jediné, co je při dálkové formě studia zapotřebí, je osobní účast na čtyřech setkáních, která vždy probíhají v sobotu.

Průběh výuky

Studium je rozloženo do období jednoho roku a je v češtině. Všechny učební obory jsou zaměřeny na praxi, a proto i setkání probíhají pod vedením lektorů se zkušenostmi z dané oblasti. Zároveň se setkání účastní další studenti z oboru, studium proto může vést i k navázání nových obchodních vztahů.

Titul MBA

Studium MBA přináší mnoho výhod. Kromě načerpání cenných zkušeností, ať již teoretických či praktických, nebo získání nových konexí ve Vašem odvětví, je zásadní získání celosvětově známého titulu MBA. Ten Vám nejen pomůže zvýšit Vaše možnosti, ale také zvyšuje Vaši cenu na trhu práce.
Studium MBA má smysl pokud si chcete zvýšit svoje kariérní možnosti a získat nové znalosti, a Cambridge Business School Vám v tom pomůže.

Podobné články...