Montované haly poskytnou prostor pro výrobní závody, logistická centra i sportoviště

Řada firem řeší otázku, jak si zajistit vhodné prostory pro své podnikání. A bez ohledu na to, zda ve svém oboru teprve začínají, nebo se rozhodly rozšířit svou kapacitu, hledají řešení, které nebude zbytečně nákladné a zároveň dokáže uspokojit jejich požadavky. To ale často není snadné; byť se na první pohled může zdát, že vyhovujících objektů je v nabídce na realitním trhu celá řada, opak je pravdou.

Montované haly jsou často tím nejlepším možným řešením

Ti, kdo se rozhodli svůj podnik vybudovat od nuly, nezřídka při hledání vhodného zázemí zjišťují, že nemovitosti dostupné ve vytipované lokalitě vyžadují rozsáhlou rekonstrukci či komplexní přestavbu vnitřních dispozic. V kombinaci s pořizovací cenou objektu je celková částka potřebná pro vybudování výrobní haly, větší dílny nebo skladu mnohdy neúměrně vysoká. A začít stavět na vlastním pozemku je náročné jak finančně, tak časově. Jako optimální cesta se pak často ukáže pořízení mobilní haly. Její velkou výhodou je rychlá a poměrně nenáročná montáž. Díky tomuto faktu je možné začít novou halu využívat mnohem rychleji než stavbu zbudovanou klasickou technologií. Tuto výhodu oceňují i ti, kdo potřebují v co nejkratším časovém intervalu získat nový sklad, prostor pro montážní linku či garáž pro firemní vozový park.

Montované haly mají opravdu široké možnosti využití

Montované haly se uplatňují v mnoha různých odvětvích lidské činnosti. Jejich využití se zdaleka neomezuje jen na průmyslové obory. Oceňují je zemědělci, dopravci i provozovatelé sportovních a zábavních center, kterým poskytují zázemí pro provozování hřišť, tenisových kurtů i jízdáren. V leteckém průmyslu zase slouží montované haly jako hangáry pro letadla. Velkou výhodou mobilních hal je variabilita a možnost jejich propojení s ostatními budovami.

Podobné články...