Faktoring vám zajistí okamžité proplacení faktur

Spousta živnostníků vystavuje faktury se splatností 14 dní, což je schůdná doba, kterou se dá počkat na peníze. Firmy ovšem nabízí delší lhůty, které dosahují 30, 60 a někdy i více dnů. Jenže obzvlášť u velkých zakázek za spoustu peněz je pak problematické čekat na částku dva nebo tři měsíce, peníze ve firmě prostě chybí. A právě pro tyto situace je tady faktoring.

Spousta lidí si řekne, že řešení je jednoduché – stačí vystavovat faktury s kratší dobou splatnosti. Pokud to druhá strana akceptuje, je to samozřejmě v pořádku, ale firmy často vyžadují delší lhůty. Faktoring tedy zajistí spokojenost oběma stranám.

Jak funguje faktoring?

Firma vystaví odběrateli fakturu a tu postoupí faktoringové společnosti. Ta jí okamžitě vyplatí určitou část peněz (obvykle třeba 80 % hodnoty faktury) a dál už s odběratelem komunikuje sama. Až jí odběratel částku zaplatí, doplatí firmě zbylých 20 % (snížených o provizi).

Zbaví vás starostí

Firma se takhle zbaví veškerých starostí. Faktoring existuje v několika formách, a u bezregresního dokonce faktoringová firma přebírá kompletní riziko za pohledávku. Když tedy odběratel fakturu nesplatí, je to problém faktoringové společnosti. U této služby bývá pochopitelně provize vyšší, ale kdo má zkušenosti s nespolehlivými zákazníky, ten jistě potvrdí, že se to vyplatí.

Důležitý je výběr faktoringové společnosti

Jelikož se nejedná o žádnou novou službu, na našem trhu se pohybuje mnoho poskytovatelů. Jako zákazníka vás nejspíš bude nejvíc zajímat provize, kterou si určuje. To je sice důležitý parametr, ale určitě se dívejte i na pár dalších vlastností:

· kolik % jsou schopni vyplatit okamžitě (někdy to bývá až 99 % pohledávky),

· jestli mají stanovenou minimální částku pohledávky, kterou přijmou,

· zda pracují s firmami podobnými té vaší (ať už oborově, nebo velikostně).

Faktoring od dobré společnosti vám koneckonců může pomoci i k novým zakázkám. Dodavatelé budou rádi, když jim nabídnete splatnost 270 dní.

Podobné články...