Daňové přiznání se blíží: ušetřete odpočtem životního pojištění!

Podání daňového přiznání se v České republice každoročně týká více než dvou milionů lidí. Celý proces se přitom v posledních letech v mnoha ohledech výrazně zjednodušil, ať už úpravou některých procedur, tak postupnou digitalizací celého systému. Daně tak postupně přestávají být tajemným strašákem a velkou neznámou. Na daních lze navíc také ušetřit. Třeba pokud máte sjednané životní pojištění. Jak na to?

Odpočet životního pojištění

Základem je včas podané daňové přiznání

Pokud se vás týká povinnost podávat daňové přiznání za zdaňovací období 2022, měli byste si do kalendáře poznamenat termín, do kdy je tak třeba učinit. Pro letošní rok se jedná o pondělí 3. dubna 2023. Pokud využíváte výhod elektronického podání, můžete si tuto lhůtu prodloužit na čtyři měsíce, tj. do 2. května 2023, případně až do konce června, pokud za vás přiznání zpracovává daňový poradce.

Jak pojistkou snížit daňový základ

Daně se přirozeně vypočítávají a platí podle toho, kolik si vyděláte. Od daňového základu daného výší vašich příjmů lze ovšem odečíst některé náklady, které jste během uplynulého roku měli. Jednou z nezdanitelných částí základu daně, tedy položkou, o niž lze základ daně a tím i výši daňové povinnosti snížit, jsou dlouhodobě také výdaje za životní pojištění.

Pokud si tedy platíte životní pojištění s možností investice, budete mít s největší pravděpodobností nárok na odpočet daně. Existuje ovšem několik legislativních podmínek, které tuto daňovou úlevu upravují a které je zároveň třeba splnit, abyste ji ve svém daňovém přiznání skutečně uplatnit mohli.

Jak vypadá odpočet v praxi

Od základu daně lze odečíst všechny příslušné loňské platby za dané produkty soukromého životního pojištění nepřesahující souhrnnou částku 24 000 Kč. Pokud vás životní pojištění stálo méně, odečtete konkrétní přesnou částku; pokud jste zaplatili více, můžete uplatnit právě maximální možnou částku, tedy 24 000 Kč.

V pojistné smlouvě byste si zároveň měli překontrolovat, zda odpovídá všem zákonným nárokům. Zejména tedy, že:

• pojistník je totožný s pojištěnou osobou,

• smlouva nepřipouští mimořádné výběry,

• výplata pojistného plnění bude umožněna nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let,

• u smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, kdy trvá pojistná doba od 5 do 15 let, je sjednána pojistná částka alespoň 40 000 Kč, a u pojistné doby nad 15 let částka alespoň ve výši 70 000 Kč,

• plnění z pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let,

Výjimkou jsou pak situace, kdy vám v daném roce vznikne nárok na starobní či invalidní důchod (pro invaliditu třetího stupně) nebo se stanete invalidním (ve třetím stupni) dle zákona o důchodovém pojištění, nebo dojde-li k úmrtí pojistníka.

Abyste mohli dańové odpočty řádně provést, nelze smlouvu rovněž v průběhu platnosti zrušit. V opačném případě by bylo třeba všechny daňové odpočty zpětně dodanit.

Jak získat potvrzení a jak se pojistit

Nárok na odpočet snadno doložíte potvrzením od pojišťovny, která vám je – v tištěné či elektronické podobě – zašle v případě, že vaše smlouva splňuje požadované podmínky.

Pokud životní pojištění ještě uzavřené nemáte, ale rádi byste využili daňového zvýhodnění pro příští rok, můžete si investiční životní pojištění sjednat například u pojišťovny Kooperativa, jejíž zákazníci každoročně na daních ušetří stovky milionů korun.

Podobné články...