Bezpečnost na prvním místě? Vsaďte na kvalitní fyzickou ostrahu

Bezpečnost na prvním místě? Vsaďte na kvalitní fyzickou ostrahu

Jak je možné, že se fyzická ostraha využívala již v době faraónů a je vyhledávaná dodnes? Odpověď je jednoduchá, fyzická ostraha zajišťuje nejen bezpečnost osob, majetku a objektů, ale také dobře reprezentuje, na což jsou zatím moderní technologie krátké. Věděli jste, že v loňském roce policie zaznamenala více než 200 000 trestných činů se škodou dosahující 20,3 miliardy korun? Fyzická ostraha vám umožní zvýšit bezpečnost na maximum.

Jak vybrat kvalitní fyzickou ostrahu?

Co očekáváte od fyzické ostrahy? Pouze zajištění bezpečnosti, nebo i něco navíc? I při výběru fyzické ostrahy je důležité klást důraz na kvalitu. Profesionální ostraha se nestará jen o bezpečnost, ale zároveň vás dobře reprezentuje a přináší přidanou hodnotu v podobě pravidelných reportů o stavu objektu, podnětů pro inovace, údržby majetku, či školení a poradenství.

Jaké služby fyzické ostrahy je možné využívat?

Služby fyzické ostrahy můžeme obecně rozdělit na strážní služby, recepční služby a dálkovou elektronickou ostrahu se zásahovou jednotkou. Strážní služby se zaměřují na ostrahu provozovanou z velínu, místnosti ostrahy (v některých případech vrátnice), pochůzkovou činnost, vedení evidence a provádění kontrol vozidel či osob. Recepční služby zahrnují evidenci návštěv objektu, informační servis pro návštěvníky, obsluhu komunikační ústředny a vyřizování poštovních záležitostí. V případě dálkové elektronické ostrahy je objekt střežen pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (alarmů, přístupových a kamerových systémů, a dalších).

Speciální služby ostrahy

Fyzickou ostrahu, ať už v civilu, nebo v uniformě, můžete využít také při sportovních a společenských akcích nebo v případě výjimečných událostí, mezi něž patří doprovody, převozy cenin či řešení krádeží na pracovišti.

Fyzická ostraha a moderní bezpečnostní technologie

Fyzická ostraha bývá často doplněna o moderní bezpečnostní technologie, které zefektivňují ostrahu. Fyzickou ostrahu je možné chytře propojit s moderní elektronikou, například s elektronickými zabezpečovacími systémy, protipožárními, kamerovými nebo přístupovými systémy.

Autor: BC. Václav Pasák (Bezpečnostní agentura TOP security)

Podobné články...