3 kroky při zakládání s. r. o, které nesmíte v roce 2014 vynechat

1S novým rokem 2014 přichází také novinky v podobě nového občanského zákoníku. Tento nový zákoník přinese hlavně podnikatelům a právnickým osobám spoustu novinek zejména při zakládání jejich podnikatelské činnosti. Je proto důležité, abyste si ho pořádně nastudovali a připravili se na nadcházející změny. Při zakládání společnosti s ručením omezeným musíte být navíc ještě více opatrní, protože správným založením firmy si zajistíte její růžovou budoucnost. Pokud tedy už teď plánujete, že si v roce 2014 založíte společnost s ručením omezeným, měli byste znát tři nejdůležitější a nejpodstatnější kroky, které nesmíte vynechat. My vám tyto kroky důkladně a detailně popíšeme, takže už budete na to nejdůležitější připraveni.

Složení základního kapitálu

Při zakládání společnosti s ručením omezeným byla ještě do konce roku 2013 povinnost složit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč. Tato povinnosti ale od nového roku 2014 končí. Společnost s ručením omezeným tak budete moci založit už za pouhou jednu korunu. Ovšem stále nějaký základní kapitál do firmy budete muset složit. Samozřejmě čím více finančních prostředků na začátek podnikání budete mít, tím lépe, protože z těchto financí budete moct hradit případné náklady spojené s počátkem podnikatelské činnosti. Tudíž si rozhodně jistou finanční částku, vyšší než 1 Kč, připravte. Nemusíte všechny tyto peníze hned vkládat do podnikání, avšak mějte je uschované k dispozici pro případy nouze. Podnikání se tak od nového roku stává přijatelnější pro větší počet lidí s výbornými nápady. Musíte se tak mít na pozoru, protože přibyde konkurence, která vás může lehčeji z trhu vystrnadit. Ovšem nejen konkurence, ale také přibyde více potenciálních dodavatelů, odběratelů a klientů. Tato novinka má tedy jak negativa, tak i svá pozitiva.

Sepsání společenské smlouvy

Krok, který zůstává stále stejný z předchozích let, je sepsání a podepsání společenské smlouvy. Tato smlouva musí být naprosto přesně sepsána, jinak se stává neplatnou. Novinka, která přichází od nového roku s novým občanským zákoníkem, je ta, že tuto smlouvu již musíte sepisovat u notáře. Do roku 2013 jste si totiž tuto smlouvu mohli sepsat sami podle vzorů na internetu. Ve společenské smlouvě musí být uvedeno název firmy a sídlo společnosti, určení, kdo jsou společníci uvedením jména a bydliště nebo u právnické osoby uvedením jména firmy a sídla právnické osoby, dále předmět podnikání, tedy činnost, kterou se bude společnost s ručením omezeným zabývat, výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti, pokud zřizujete dozorčí radu, musíte uvést i jména a bydliště členů dozorčí rady. Ve společenské smlouvě se také musí objevit, kdo je určen správcem vkladu a další údaje, které vyžaduje zákon. V našem případě se jedná o nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Bankovní účet

Posledním avšak neméně důležitým krokem je také založení speciálního bankovního účtu, který bude sloužit jen vaší společnosti s ručením omezeným. Banku si důkladně vyberte, abyste nemuseli platit za služby, které nebudete využívat, nebo abyste naopak měli k dispozici všechny služby, které potřebujete. Na tento bankovní účet už na začátku složíte základní kapitál a později na něj můžete přidávat peníze podle toho, jak bude vaše firma prosperovat. Ač se to nezdá, založení bankovního účtu je velice důležitý krok. Přece jen jde v podnikání hlavně o peníze a ty budete schraňovat právě na tomto účtu. Připravte se ovšem na to, že v bance strávíte poměrně hodně času, protože i když je založení účtu běžným bankovním úkonem, založení účtu společnosti s ručením omezeným je o něco těžší a banky samy se snaží co nejvíce vyhovět svým klientům.

Podobné články...