10 otázek, které by si měl položit každý začínající podnikatel

5Začínající podnikatel si vždy klade spoustu otázek. Ne všechny jsou však důležité. Myslíte si, že jste už vše potřebné promysleli a není žádná oblast, která by vás překvapila? Živnostenský list nebo zápis do obchodního rejstříku vám však úspěch nezajistí. Jakých deset otázek by si tedy měl položit každý začínající podnikatel, aby dosáhl úspěchu?

Do jaké míry bude vaše podnikání odlišné od konkurence?

První otázku, na kterou byste si měli odpovědět je, jak moc bude vaše podnikatelská činnost odlišná od ostatních. Váš podnikatelský záměr totiž nemusí být vyloženě originální. Důležitým faktorem úspěšného podnikání je, jaký bude přínos produktu, který budete nabízet. Chcete-li, aby zákazníci poptávali hlavně vaše zboží, musíte prodávat takové zboží, které je v něčem nové, neokoukané a zároveň i originální. Dalšími doplňujícími otázkami mohou být například, zda je váš výrobek skutečnou odpovědí na poptávku a potřeby zákazníků a jestli zaplňuje mezery na trhu.

Bude po výrobku, který nabízíte, poptávka?

Další otázku, na kterou byste si měli odpovědět je, zda bude po vašem výrobku, který na trhu budete nabízet, poptávka. Předem si například vytvořte šetření u náhodných respondentů, zda by si váš výrobek koupili a také třeba za jakou cenu, v jakém balení apod. Dále také zjistěte, zda je na trhu dostatečně velká a udržitelná poptávka, která vám zajistí podnikání alespoň na několik let. Pro získání odpovědí na tyto a další otázky, které s touto oblastí blízce souvisí, si budete muset vyčlenit nemalý časový prostor, protože získání relevantních odpovědí od náhodných respondentů je celkem časově náročná činnost.

Jaký máte obchodní model?

Odpověďmi na tuto otázku si přiblížíte oblast účtování se zákazníky, co vše zpoplatníte, jaké další zdroje příjmů budete mít a další. Tyto odpovědi jsou velice důležité, protože podle toho lépe určíte, zda je váš podnikatelský a obchodní záměr životaschopný a splnitelný.

Máte správně nastavené ceny?

Tuto otázku si můžete zodpovědět buď pomocí fiktivní rozvahy, kterou si vytvoříte na předpokladu, že vaše podnikání půjde bez problémů, nebo pomocí ankety u náhodných respondentů, kteří vám zodpoví na otázky, zda by si váš výrobek za danou cenu koupili, jakou nejvyšší cenu jsou ochotní zaplatit a jaké cenové slevy jsou pro ně a pro vás přijatelné. Zároveň si spočítejte, jakou minimální cenu váš výrobek musí mít, abyste byli schopní zaplatit alespoň fixní náklady, které každý měsíc máte – například mzdy zaměstnancům, náklady na elektřinu, nájemné za prostory, ve kterých podnikáte a další – a zároveň, abyste měli něco málo navíc, abyste nebyli ve ztrátě.

Budete ve vašem podnikání ziskoví?

Další otázka, která přímo navazuje na odpověď, zda máte správně nastavené ceny, je zda-li budete ve vaší podnikatelské činnosti ziskoví. To je velice důležité, protože pokud budete dosahovat pouze nulového či mínusového zisku, přestane vás podnikání po nějaké době bavit a nakonec s ním úplně skončíte, přitom do něj vložíte spoustu sil, času a finančních prostředků.

Máte dost financí na začátek?

Začátek každého podnikání si žádá nemalou částku, aby se podnik vůbec rozjel. Tyto finanční prostředky můžete zaplatit ze svého, nebo od blízkých a rodiny, která vás založí, nebo od jiných ekonomických subjektů, jakými jsou banky nebo třeba jiné firmy. Nezapomínejte také na možnost státní finanční podpory v začátku podnikání, která vám může značně ulehčit.

Jak zařídit, aby konkurence nekopírovala váš záměr?

Pro úspěšné podnikání je také důležité, aby nepřišel někdo jiný a neukradl vám vaši obchodní ideu. Toho můžete docílit buď patentem, ochranou duševního vlastnictví, autorským zákonem, registrací vašeho loga, udělení ochranné známky atd. Rozhodně si pečlivě prostudujte všechny zákony a odbornou literaturu vztahující se k této oblasti ochrany, abyste později měli jistotu, že nebudete mít na trhu prakticky žádnou konkurenci.

Opravdu znáte dobře svého zákazníka?

Pro úspěšnou podnikatelskou činnost je také velice důležité dobře znát cílovou skupinu, kterou chcete svým výrobkem oslovit. Před začátkem podnikání si tedy opět udělejte průzkum trhu, kdo by váš výrobek poptával, čeho si na vašem výrobku nejvíce cení, jaká jsou specifika této skupiny, jakou reklamu následně zvolit, aby oslovila co nejvíce zákazníků, jak vypadá váš typický zákazník, kde ho můžete hledat a jak se chová apod.

Jste dostatečně zkušení a znalí v oboru?

Ještě před začátkem podnikání pořádně nastudujte příslušnou odbornou literaturu. Dobrý nápad a sebelepší výrobek totiž nezajistí zisk vaší firmě. Mnoho podnikatelů skončilo na tom, že netušili přesně, co podnikání obnáší, jak správně oslovit zákazníky, jak propagovat výrobek apod. Vyvarujte se těmto chybám a vždy alespoň trochu podceňujte vaše znalosti.

Je ve vašem podnikání ještě nějaký prostor pro rozvoj?

Máte ještě nějaký prostor pro rozvoj a růst vaší podnikatelské činnosti? Jsou ještě nějací další potencionální zákazníci, které zatím neoslovujete a kteří by mohli mít zájem o váš výrobek? Máte ještě finanční rezervu? Můžete tedy ještě například výrobek zlevňovat, nebo pronajmout další prostory k podnikání?

Podobné články...