Založte si lékařskou praxi pod hlavičkou s.r.o.

Chcete si založit vlastní lékařskou praxi? Hledáte pro sebe nejlepší možnost a nemůžete se rozhodnout? V podstatě máte na výběr ze dvou možností. Buď ji budete provozovat jako fyzická osoba nebo s.r.o. Každá z těchto forem má svá specifika, ale množství výhod hovoří jednoznačně pro založení s.r.o.

Výhody poskytování zdravotních služeb ve vlastní s.r.o.

Tou největší je bezesporu snadné disponování. Lékař jako majitel může svou praxi darovat nebo prodat a přitom dojde automaticky ze zákona k překlopení smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na nového majitele. Není potřeba podstupovat žádná výběrová řízení pro zdravotní pojišťovny ani shánět souhlas krajského úřadu. Činnost nadále pokračuje a dlouhodobě fungující společnost budí u obchodních partnerů větší důvěru, než nově vzniklá firma. Podíl ve společnosti je také předmětem dědického řízení, přičemž dědicem může být jakákoliv osoba i bez lékařského vzdělání. Do činnosti společnosti lze rovněž zapojit i rodinné příslušníky nebo jiné osoby. Založení s.r.o. lékař zpravidla upřednostní, když kupuje zaběhlou praxi v podobě společnosti od svého předchůdce nebo začíná a jedná se o první podnikání.

Vlastní s.r.o. znamená i finanční benefity

Převod lékařské praxe na společnost s ručením omezeným znamená, že se lékař stává jejím zaměstnancem a může čerpat zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, placené dovolené a nemocenské. Jeho společnost mu jako zaměstnanci může přispívat na životní či doplňkové penzijní připojištění. Bude si vyplácet mzdu a zajistí si lepší podmínky pro starobní důchod i nemocenské pojištění oproti provozování praxe jako fyzická osoba, přičemž mzdy i daně ze mzdy se ve společnosti, na rozdíl od OSVČ, účtují do výdajů.

Když nastane čas na změnu

Založení vlastní společnosti není jednoduchá záležitost a nese sebou spoustu nutných administrativních úkonů vyžadujících i znalosti z oblasti práva a ekonomiky. Proto je vždy lepší přenechat je na odbornících. Jednou z firem, která se danou problematikou už řadu let zabývá, je společnost FIVOKA s.r.o., která poskytuje celou řadu služeb hlavně ve sféře financí a se zakládáním nebo nákupem společností má bohaté zkušenosti. Pokud tedy i u vás nastal čas na změnu, neváhejte je využít.

Podobné články...