Výhody společnosti s ručením omezením jsou lákavé. Jaké to jsou?

Rozhodujete se, v jaké formě začnete podnikat? Pokud ano, podívejme se společně na hlavní formy, které dnes existují. Jaké konkrétně to jsou? Mezi nejoblíbenější patří:

  • Živnostenské oprávnění
  • Evropská společnost
  • Akciová společnost

Náš výčet ale rozhodně není finální, protože zapomínat nesmíme ještě na jednu konkrétní a poslední volbu. O co přesně se jedná? Je to možnost podnikat jako sro. Pokud vás zajímají výhody společnosti s ručením omezením, podívejte se na ně společně s námi. Je jich poměrně dost a společně si je zmapujeme.

Celková důvěra a prestiž

Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč lidé volí společnost s ručením omezením. Na první pohled totiž tato podnikatelská forma vypadá prestižněji, než obyčejná živnost. Je to jednoduše dáno tím, že lidé za firmou vidí různé osoby, stejně jako různé služby. U živnostníka je naopak vidět jenom ona jedna jediná osoba, u které mají lidé představu toho, že když skončí, už ho nikdy nedohledají. A celkovou prestiž potom může mít vliv i několik dalších věcí, které je možné také vzít v potaz. O jaké se jedná?

  • Adresa sídla společnosti
  • Výše základního kapitálu
  • Struktura společnosti

Ručení za případné závazky

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč se lidé právě pro tuto konkrétní podnikatelskou formu rozhodují. Pokud i tady budeme konkrétnější, tak musíme zcela pochopitelně říci, že výhody společnosti s ručením omezením jsou v tom, že se ručí maximálně do výše základního kapitálu. Když si tuto výhodu porovnáme s běžnou živností, tak zde ručí podnikající osoba celým svým majetkem. Tedy i takovým, který je možné označit za majetek soukromý.

Mezi výhody společnosti s ručením omezením řadíme i nulové odvody

Mezi výhody společnosti s ručením omezením řadíme i nulové odvody

U této výhody ale musíme zmínit jednu důležitou výjimku. Pokud majitel firmy nejedná s péčí řádného hospodáře a problémy způsobí očividně svými výrazně špatnými rozhodnutími, může dojít na ručení podobné, jako u živnosti. V rámci placení závazků tak bude možné sáhnout i na koketní majetek samotného majitele dané firmy.

Daně jenom z toho, co se skutečně vydělá

Je pravou, že pokud jde o daňové zatížení, nebo o složitosti spojené s účetnictvím, tak společnost s ručením omezením vychází oproti živnostenskému oprávnění jako složitější možnost. Daný jednostranný pohled je ale špatný, protože říci musíme jeden velmi důležitý fakt, který je spojený s tím, že daňové zatížení vychází reálně jenom z toho, co se vydělá. I to patří mezi výhody společnosti s ručením omezeným. Například u živnostníků je povinností platit minimální zálohy na sociální a zdravotní, a to i když se nevydělává. U právnické osoby však daná povinnost není a případná daň z příjmu se počítá skutečně jenom z toho, co dojde na účet a zůstane jako zisk.

Výhody společnosti s ručením omezeným? Dlouhodobý výhled

Živnost je obvykle vázána jenom na jednu konkrétní osobu a na nikoho jiné. Co když se daná osoba rozhodně skončit, nebo třeba i zemře? S podnikáním je definitivně konec. To samotná firmy, tedy sro má výhodu v tom, že je ideální pro dlouhodobé podnikání. Výhody společnosti s ručením omezením jsou totiž spojeny s tím, že firmu není problémem v budoucnu například prodat zájemců, kteří chtějí v aktivitě firmy pokračovat. Je ale i dobrou volbou, jak zajímavě zabezpečit děti a jak na ně v budoucnu firmu převézt. I toto je jedno z hlavních pozitiv, na které rozhodně nesmíme zapomínat.

Je možné zvolit vlastní název

Pod jakým názvem podniká osoba vlastnící živnostenské oprávnění? Je to její jméno. Může si sice zvolit případný dodatek, ale ten je vedený jako doplňující informace a rozhodně se nejedná o součást obchodního názvu. A to nemusí být vždy až tak úplně ideální. Naproti tomu společnost s ručením omezením jednu výhodu má. A to takovou, že si název lze zvolit podle svého. Tedy s ohledem na to, zda ho již nepoužívá někdo jiný. A pokud ne, není to jakýkoliv problém. Nezapomínejme společně také na to, že právě vhodný název související se samotnou oblastí podnikání nejenom dobře pomůže v samotné identifikaci firmy, ale může pomoci také v mnohem lepším budování brandu. I toto je v současné době velmi důležité.

Založení není složité, ani drahé

V souvislosti se založením společnosti s ručením omezením kolovalo a koluje také poměrně velké množství mýtů. My musíme říci, že aktuální doba je této podnikatelské formě celkem dobře a výrazně nakloněna. Je to dáno hlavně tím, že založit firmu lze i pomocí různých prostředníků. A ti pochopitelně zajistí všechno potřebné, od různých dokumentů, po žádost o zapsání do obchodního rejstříku. Jakmile se tak stane, předají vám jako podnikatelům zcela hotovou společnost.

Nutné je říci i to, že ani ceny dnes nejsou nijak vysoké. Hlavně díky poslední zákonné úpravě došlo k tomu, že ceny za jednotlivé úkony mají svůj jasně daný strop a založení firmy je tak poměrně rychlé. Jediné, co může cenu navýšit, je právě platba společnostem, které firmu založí za vás. Zde ale zuří poměrně silný konkurenční boj a tak je jasné, že jednou z cest, jak bojovat, je snižování ceny. A kdo z tohoto faktu může profitovat? Pochopitelně právě začínající podnikatel, který zná výhody společnosti s ručením omezením, a proto ji také chce.

Podobné články...