V podnikání vám může pomoci i státní segment

Podnikatelská činnost, hlavně její začátek není ničím jednoduchým. I proto mnoho podnikatelů pochopitelně hledá pomoc. Většina z nich si hlavně myslí, že když jde o stát, tak ten jim jenom hází klacky pod nohy. Není to tak úplně pravda, jelikož když o něm mluvíme, dokáže nabízet i celkem zajímavou pomoc. A to jak v podobě orgánů státní správy, tak v podobě státem řízených institucí, nebo také různých agentur. Kdo a jak vám může jako podnikatelům pomoci? Podívejte se společně s námi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj

Nejprve začněme hned na samotných ministerstvem. I když na první pohled to nevypadá, že by mohly být nápomocny, při bližším pohledu uvidíte, že to skutečně možné je. Když začneme prvním jmenovaným orgánem státní správy, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, potom musíme říci, že samo je zřizovatelem institucí, které se zabývají poradenstvím pro podnikatele. A to hlavně těm, kteří jsou menší až střední. V tomto směru tedy získáte potřebné rady.

Neméně prospěšné však může být i Ministerstvo pro místní rozvoj, které se pochopitelně zabývá podporami určitých regionů. Velmi častou aktivitou, kterou toto ministerstvo velmi často vyvíjí, je podpora podnikatelů z příhraničních oblastí, kde iniciuje možnosti spolupráce právě s podnikateli ve vedlejší zemi. Stejně tak ale vypisuje i řadu dalších programů. V obou případech ty aktuální a dostupné najdete na webových stránkách, obou ministerstvech.

Agentura CzechInvest

U nás rozhodně jedna z těch nejznámějších, které se zaměřují právě na podporu samotného podnikaní. Když se na agenturu CzechInvest podíváme blíže, je třeba zmínit několik hlavních charakteristik:

  • Jedná se o příspěvkovou organizaci
  • Zřídilo ji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Posiluje konkurenceschopnost České republiky
Ano, i úřady vám v podnikání podají pomocnou ruku

Ano, i úřady vám v podnikání podají pomocnou ruku

Její činnost je zaměřena především na malé a střední podnikatele, kterým pomáhá hlavně se získáváním zahraničních investic. A to jak do oblasti výroby, tak i do oblasti strategických služeb, nebo různých technologických center. To je klasická podpora růstu. Co ale každý podnikatel také dále využije, to je rozhodně zahraniční propagace ČR, kterou CzechInvest také dělá. A právě díky tomuto postupu se daří hledat nové zahraniční investory a jejich peníze, které pochopitelně mohou využívat tuzemské firmy. Kdo by měl zájem o podporu CzechInvestu, může navštívit jednu ze třinácti kanceláří, které jsou po celé zemi. Zde už stačí sdělit požadavek a následně není problém zjistit, co vše je třeba.

Národní asociace pro rozvoj podnikání

Že jste o této asociaci ještě neslyšeli? Není se čemu divit, jelikož zase až tak známá není. Přesto ale musíme říci, že Národní asociace pro rozvoj podnikání dokáže podnikatelům pomoci. Nikoliv tedy přímo ona, jelikož její hlavní činností je to, že koordinuje Regionální poradenská a informační centra. A ta už se na činnosti malých a středních firem přímo zaměřují. Celkem je takových center v České republice 34 a opět platí, že není jakýkoliv problém je navštívit. Pokud se podíváme na rozsah aktivit, které nabízejí, potom je můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. A to jsou tyto:

  • Vzdělávací aktivity
  • Poradenské aktivity
  • Organizační aktivity

Co si pod těmito aktivitami přesně představit? Různých možností je celá řada. Je to pochopitelně poradenství v mnoha podnikatelských směrech, stejně jako nemusí chybět ani usnadnění přístupu k tolik potřebnému startovnímu kapitálu. Regionální poradenská a informační centra mohou zajistit jednodušší přísun jak výhodných úvěrových programů, tak může pomoci najít cestu k lákavějším dotačním programům. Navíc potěší i fakt, že úplným začátečníkům jsou poskytovány rady ohledně jejich byznys plánů.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Státní příspěvková organizace, za kterou stojí již zmíněné Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato organizace je unikátní v tom, že nejenom řídí, ale také realizuje programy Evropské unie, v rámci České republiky. A co je výsledkem? Nejedná se v této oblasti o dotace, ale spíše o spolupráci v oblasti příhraničí, stejně jako se jedná o snahu podpořit projekty, které by vedli k většímu regionálnímu rozvoji, nebo k rozvoji různých oblastních informačních systémů. Jak je tedy patrné, Centrum pro regionální rozvoj ČR je v podstatě organizací, která pomůže hlavně menším a samozřejmě také lokálním podnikatelům

Enterprise Europe Network

Hned na úvod připomeňme, že tato evropská síť je založena na tom, že chce poskytovat pomoc, ale nikoliv v každé oblasti podnikání. Enterprise Europe Network je založena primárně na tom, že chce podporovat inovativní podnikání. Pokud máte zajímavý, skutečně inovativní nápad, může být tato evropská síť velmi dobrým pomocníkem. Funguje už od roku 2008 a to napříč mnoha státy Evropy. I díky tomu dokáže pomoci s vyhledáváním kvalitních obchodních, ale i strategických, nebo technologických partnerů. Stejně tak dokáže pomoci ve chvíli, kdy je třeba poradenství, které souvisí s legislativou. Když se podíváme na pobočku, která funguje právě u nás, je rozhodně zajímavé to, kdo ji konkrétně řídí. Je to Technologické centrum Akademie věd České republiky, což už samo o sobě jasně ukazuje, že s celkovou kvalitou nebude mít Enterprise Europe Network problém. Kromě soukromého poradenství jsou navíc pořádány i různé bezplatné akce, kterých se lze také účastnit.

Podobné články...