Titul MBA v oboru Právo – obrovské zkušenosti nejen pro podnikatele

V dnešní dynamické realitě podnikatelského prostředí se bez základních znalostí práva neobejdete, aniž byste neustále museli konzultovat právníka. Každý den uzavíráte smlouvy nebo vstupujete do právních vztahů s obchodními partnery. Zákony a jejich výklad se mění prakticky ze dne na den a na internetu koluje spousta neaktuálních informací, které nikdo nesmazal.

Nemusíte zrovna vystudovat pětiletou právnickou fakultu, abyste získali přehled o tom, jak pracovat s texty zákonů a na co se zaměřit při jejich interpretaci. Vaše dřívější neprávnické vzdělání a zkušenosti z praxe můžete obohatit kratším postgraduálním kurzem zaměřeným na právo, kde se naučíte orientovat v právním světě tak, že to okamžitě ve své praxi využijete.

Pouhá teorie? Praxe nade vše!

Studium na právnické fakultě je z velké části založeno na teorii, bez které se neobejdete při vědecké práci, ale pro skutečnou praxi ji moc neupotřebíte. Intenzivní postgraduální kurzy zakončené titulem MBA naopak jsou zacílené na reálné praktické otázky, které můžete aplikovat do praxe každý den.

Pokud budete mít v životopise další vzdělávání zaměřené na právo, získáte tak nezanedbatelnou konkurenční výhodu oproti kolegům z Vašeho oboru, kteří se právu nevěnovali. I když aktuálně o změně zaměstnání neuvažujete, může Vám získání dalšího profesního titulu umožnit posun v kariéře, získání možnosti podílet se na novém projektu, spolupracovat s právníky a v každém případě se umět lépe a odpovědněji rozhodovat.

Kde získat titul LL.M.?

Na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., který má v oblasti profesního vzdělávání již 24 letou tradici, působí ti nejlepší lektoři. Najdete zde také největší nabídku programů MBA a několik specializovaných programů LL.M., se zaměřením na právo.

V běžném životě každého z nás hraje právo významnou roli, i když zrovna nejste podnikatelem. Může se stát, že se Vám informace z právní oblasti budou hodit v osobním životě, při jednání na finančním úřadě nebo v zaměstnání, kde jste v pracovně-právním vztahu. Proto je možné doporučit doplňkové studium práva úplně každému, tak neváhejte a přihlaste se ke studiu od nového akademického roku!

 

Podobné články...