Tagged: zaměstnanec

Nejdůležitější změny v rámci BOZP v roce 2015

S novým rokem tu máme krom množství nových zážitků i značné množství úprav daňového a legislativního systému, a to se týká pochopitelně i bezpečnosti práce. Ostatně bezpečnost práce a vůbec celé pracovní právo je...