Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

Jako osoba samostatně výdělečně činná musíte do státní kasy odvádět poplatky na zdravotní a sociální pojištění. Rok co rok se zálohy na toto pojištění vyvíjejí pro podnikatele nepříznivým trendem a na zálohách tak zaplatí...