Sugar CRM. I tak může vypadat cloud v praxi

Prudký technologický pokrok zásadně přetváří mnoho oborů lidské činnosti, obchod a podnikání nejsou výjimkou. Ani podnikání se dnes neobejde bez moderních technologií. Jedním z nejvýraznějších trendů v oblasti technologií jsou přitom cloudy.

Co je to vlastně ten cloud?

Cloud se z angličtiny překládá jako oblak. Obecně představuje službu dostupnou na dálku prostřednictvím internetu. Zpravidla jde o datová úložiště a systémy pro zálohování dat. Nezřídka se však setkáváme také s jejich nadstavbami v podobě externích aplikací, například Sugar CRM systémem.

Sugar CRM

Sugar CRM (Customer Management System) představuje systém pro řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje efektivně spravovat zákaznické databáze včetně zálohování dat. Slouží ke standardní provozní komunikaci se zákazníky, ale nabízí také možnost maximálně využít obchodní potenciál zákaznické databáze.

Je to systém pro marketingové a obchodní kampaně, který dává prostor k uzavírání obchodů, ale zákazníkům přináší také pocity spokojenosti. Spokojení s Sugar CRM jsou i uživatelé. Jakkoli flexibilní a obsáhlý je, nechybí mu ani jednoduché, intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Kvalitu tohoto systému potvrzují prestižní ceny PCMag Business Choice Awards, které získal v letech 2015, 2016, 2017 a 2018.

Zálohování dat

Sugar CRM a další cloudové služby přinášejí maximální dostupnost dat odkudkoliv. Je to možné i díky zálohování dat, které zajišťuje externí dodavatel cloudových služeb. Ten se také stará o maximální bezpečnost dat.

Bezpečnost a dostupnost dat jdou ruku v ruce. Krizové situace mohou nastat, ale prostřednictvím efektivního zálohování dat je lze řešit bez větších škod. Služba AlgoCloud, která zajišťuje zálohování dat každý den na více míst po celé ČR, nabízí možnost okamžitého obnovení dat v případě neočekávaných událostí. Kdo by to v podnikání neocenil?

Podobné články...