Offshore podnikání

 Offshore podnikání představuje jeden ze způsobů daňové optimalizace. Co je jeho podstatou a jakým způsobem se dá využít?

Co je offshore podnikání

Jako offshore podnikání se označuje to, které se odehrává, velmi všeobecně řečeno, v zahraničí. Přesněji firma sídlí mimo zemi, kde jinak vykonává svou činnost. Každá právnická osoba totiž může svobodně využít svého práva na to, umístit si sídlo kamkoli.

Zpravidla jsou takto působící právnické osoby zaregistrovány v zemích s příznivým daňovým režimem. Ty se označují jako daňové ráje. Často se jedná o malé ostrovní státy, které profitují z přílivu zahraničního kapitálu.

Kromě osvobození od daně z příjmu v nich lze očekávat i další výhody, jako je například osvobození od cla při dovozu investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikání, což mohou být například automobily či kancelářská technika a zařízení.

Fakt, že podnikatelská aktivita offshore společností se ve skutečnosti odehrává mimo území, ve kterém jsou tyto společnosti registrovány, přináší podnikateli řadu výhod.

Jaké jsou výhody offshore podnikání

Offshore podnikání se používá především pro svou ekonomickou výhodnost. Podnikatel tak může vyšší objem finančních prostředků investovat do přímého rozvoje předmětu svého byznysu. Finanční úspory navíc mohou být ještě výraznější, jelikož některé náklady, které firma má, nelze u nás považovat za daňové náklady.

Jedná se primárně o:

•             ztráta z prodeje pohledávek,

•             ztráta z prodeje cenných papírů.

Současně se také podnikatel nemusí zatěžovat velkým množstvím administrativních povinností vůči státu. Zpravidla se nevyžaduje podání daňového přiznání či vedení účetnictví ani pravidelné kontroly nezávislými auditory. Právní prostředí v zemi, kde společnost sídlí, může být pro podnikatele celkově výhodnější, přehlednější či stabilnější.

Další podstatnou výhodou je vysoká úroveň obchodního a bankovního tajemství. Anonymita vlastnictví zaručuje majitelům takové firmy soukromí a ochranu majetku. Údaje o vlastnické struktuře offshore společností nejsou veřejně přístupné a neexistují žádné veřejné rejstříky. Potenciálně tak mají majitelé firem možnost chránit nejen sebe, ale i své nejbližší.

Jak založit offshore společnost

Základním předpokladem pro to, aby se země mohla označit jako daňový ráj, je tak diskrétnost. Nejedná se tedy o státy, které nezdaněné prostředky přijímají, ale zároveň o těchto finančních operacích informují kontrolní orgány.

K typickým lokalitám, které lze považovat za daňové ráje, tak především patří:

•             Seychely

•             Marshallovy ostrovy

•             Britské panenské ostrovy

•             Kajmanské ostrovy

•             Švýcarsko

•             Delaware

•             Nizozemí

•             Malta

Založení offshore společnosti musí navzdory výše uvedené volnosti pro její výběr vždy respektovat legislativní rámec dané země.

Obecně zahrnuje přípravu a zpracování veškerých podkladů a legalizaci a ověření všech dokumentů a podpisů na nich. Zajistit je potřeba i sídlo včetně poštovních služeb a u vhodného bankovního ústavu je zapotřebí i otevřít bankovní účet.

Zpravidla tak má smysl se obrátit na odborníky, kteří dokáží celý proces optimalizovat s ohledem na individuální požadavky podnikatele. A to i s přihlédnutím k tomu, že zadavatel zpravidla má i jazykovou bariéru a součástí komplexního pojetí založení offshore podnikání bývají i tlumočnické a překladatelské služby.

Mezi jednu z tradičních agentur, které se specializují na zakládání offshore společností patří pražská společnost – Parkerhill.cz. Využijte možnost nezávazné konzultace přímo s nimi.

Podobné články...