Ochrana podnikatelského nápadu – jaká existuje?

Máte podnikatelský nápad? Je pochopitelné, že pokud je unikátní, nechcete, aby se dostal ke komukoliv jinému. Proto začínáte přemýšlet nad tím, jaká je ideální ochrana podnikatelského nápadu. Možností a cest existuje několik. My společně zmapujeme ty nejznámější, abyste i vy měli jasno v tom, jak vše ochránit co nejlepším možným způsobem.

Nikomu o nápadu neříkejte

Ochrana podnikatelského nápadu nemusí být vždy stoprocentní

Ochrana podnikatelského nápadu nemusí být vždy stoprocentní

Začneme možností, která je skutečně ta nejjednodušší. Týká se toho, že ochrana podnikatelského nápadu bude založena na tom, že o něm nic nikomu neřeknete. Pokud ho dokážete zrealizovat sami, a jednotliví subdodavatelé budou plnit jenom dílčí dodávky a nebude nutné jim vše říkat, máte poměrně dobrou jistotu, že se vaše vize rozhodně k nikomu nedostane. Záleží tedy jenom na vás samotných, zda nápad pošlete do světa, nebo nikoliv. Pozor i na to, aby dané vyzrazení neproběhlo jinými kanály, než očekáváte. Příkladem může být web. Pokud bude existovat, Google ho zaregistruje a následně může dojít k tomu, že lidé váš nápad dohledají. I toto je dobré mít na paměti.

Dobrá ochrana podnikatelského nápadu je dohoda o mlčenlivosti

Není příliš reálné, že by se vám podařilo o svém nápadu skutečně nikomu neříci a že by bylo skutečně možné vše zvládnout svépomocí. Proto se podívejme na druhou možnost, jak může vypadat ochrana podnikatelského nápadu. Sem se řadí dohoda o mlčenlivosti. Kdy a s kým ji můžete podepsat? Pamatujte, že se jedná jenom o váš nápad a tak ji můžete nechat podepsat komukoliv – pokud s tím bude souhlasit. Když se podíváme na to, s kým se podepisuje nejčastěji, tak sem patří třeba různí investoři, stejně jako se může jednat o výrobce, nebo také distributory a dodavatele. Výjimkou ale není ani podpis i s těmi, kdo na vašem nápadu pracují. Příkladem jsou:

  • Programátoři
  • Webdesignéři
  • Grafici

Nutno říci, že aby byla ochrana podnikatelského nápadu touto formou skutečně k něčemu, je vhodné, aby byla dohoda o mlčenlivosti sepsána právníkem, který má zkušenosti. Na závěr ještě dodejme, že i když ji druhá strana poruší, je poměrně náročné prokázat, že to byl právě tento člověk, kdo informaci vypustil dále. A to platí i ve chvíli, kdy by se jednalo skutečně o jednoho jediného člověka, kterému jste svůj nápad řekli.

Užitný vzor

Pokud je vaše ochrana podnikatelského nápadu spojena s tím, že chcete ochránit konkrétní unikátní produkt, může se jako dobrá volba jevit takzvaný užitný vzor. Mnoho lidí o něm neví, a tak musíme říci, že se dnes jedná o celkem zajímavou možnost. Dá se lehce přirovnat k patentu, který je také možností ochrany, na kterou se za chvíli používáme. Pokud budeme mluvit o užitném vzoru, můžeme říci, že takto ochránit lze celou řadu různorodých nápadů. Hlavně potom těch, které nejsou zcela unikátní myšlenkou, které jsou složeny z několika dostupných věcí, ale v konečném výsledku jsou používány jinak, nebo k něčemu jinému. Samozřejmostí je, že užitný vzor je nebo není zaregistrován na základě rozhodnutí konkrétního úředníka. Nutno dodat také fakt, že při porovnání s patentem nesmíme zapomínat na to, že v případě užitného vzoru mluvíme o levnější variantě.

Patent

Ten je dnes poměrně známou volbou. Je ochranou spíše hmotného výrobku, který je unikátní hlavně v tom, že na trhu ještě neexistuje. A to ani v případné podobné podobě. Patent je tak možností ochrany hlavně ve chvíli, kdy bylo vymyšleno skutečně něco zcela nového a něco zcela unikátního. Zajímavostí patentu je rozhodně i to, že je možné věc patentovat v rámci různých trhů. Může se jednat třeba jenom o tuzemský trh, stejně jako se může jednat o patent celosvětový, kdy není možné, aby dané zboží kdokoliv okopíroval, aniž by porušil zákon. Zajímavostí je, že patentovat se nemusí jenom nutně hmotné výrobky a vynálezy, jelikož když se podíváme i na další druhy patentů, tak je možné získat ochranu například i pro:

  • Vědecké teorie a metody
  • Počítačové programy
  • Plány a způsoby spojené s duševní činností

Ochranná známka

I toto je zajímavá forma ochrany podnikatelského nápadu. Když máme být konkrétnější, tak se jedná o to, že ochranná známka sice nedokáže přímo ochránit nápad jako takový, ale dokáže ochránit hlavně jeho název. Co to znamená? Že když přijdete s něčím zcela novým, co přímo pojmenujete, máte možnost na daný pojem, ale třeba i grafické ztvárnění a další věci získat ochrannou známku. Ve výsledku to znamená situaci, že když někdo z vašich konkurentů vytvoří něco podobného, nemůže svůj produkt takto konkrétně nazývat. Jako příklad můžeme použít třeba slovo zverimex, které je ochrannou známkou a každý obchod se zvířaty, které toto označení používá, musí mít povolení, nebo porušuje zákon. Zaregistrovat si ochrannou známku spojenou s vaším nápadem dnes není zase až tak nic složitého. Jde to poměrně rychle a jde to také poměrně levně. Důležité je pro plnohodnotnou registraci jak to, aby daná známka již neexistovala, tak pochopitelně nesmíme opomíjet ani fakt, že se během procesu schvalování nesmí objevit případná námitka. Například toho, kdo už stejná název dlouhodobě používá, a vy tak chcete ochrannou známkou v podstatě parazitovat na jeho jméně.

Podobné články...