Jak založit živnost a přitom zůstat v klidu?

Jak založit živnost a přitom zůstat v klidu?Někteří lidé mají úplně nepochopitelně obrovský strach ze založení živnosti neboli z živnostenského oprávnění. Přitom neexistuje jediný důvod proč. Živnostenské oprávnění je dnes naprosto běžnou a jednoduchou záležitostí, kterou si může zařídit skutečně úplně každý. Stačí se řídit podle několika kroků a živnostníkem můžete být do několika okamžiků i vy!

Jakou živnost si chci založit?

Pokud ještě sami nevíte, jakou živnost si vlastně chcete založit, není nic jednoduššího, než navštívit internetové stránky nejbližšího živnostenského úřadu a zde zjistit, jakou žádost si budete podávat. Kupříkladu budete-li se chtít zabývat řeznictvím, pekařstvím či cukrářstvím, sklářstvím, kovářstvím, zámečnictvím, zlatnictvím, zednictvím, malířstvím, holičstvím, nebo kominictvím, jedná se o řemeslné živnosti a budete si tedy muset podat žádost o řemeslnou živnost. Budete-li se ale chtít zabývat výrobou tabákových výrobků, výrobou nebezpečných chemických látek, oční optikou, obchodem se zvířaty či oceňováním majetku, jedná o vázané živnosti, ke kterým budete potřebovat povolení k provádění vázaných živností. Poslední oblastí, tedy oblastí volných živností, jsou například činnosti týkající se chovu zvířat, výrobou textilií, výrobou keramických produktů či zprostředkování obchodu a služeb, pro kterou vám bude stačit povolení k volným živnostem.

Vyplnění formuláře na živnostenském úřadu

Ještě než tedy vykročíte na svoji první návštěvu živnostenského úřadu, dobře si promyslete, v jaké oblasti budete chtít vlastně podnikat a následně si i zjistěte, do které z výše popsaných třech druhů živností právě vaše podnikatelská činnost bude spadat. To je totiž základ úspěšné živnosti. Jakmile toto budete mít zjištěno a dopodrobna promyšleno, můžete zajít na živnostenský úřad, kde budete muset vyplnit žádost o zápis do živnostenského rejstříku, a tedy o získání povolení k živnostenskému podnikání. S sebou si v každém případě nezapomeňte vzít občanský průkaz a nějaký druhý průkaz totožnosti pro případ, kdyby byl po vás i druhý průkaz totožnosti vyžadován.

Ohlášení volné živnosti je raz dva

Průkazy totožnosti vám budou u ohlašování volné živnosti bohatě stačit. Stačí pak už jen vyplnit formulář, odevzdat jej na živnostenském úřadu a zaplatit správní poplatek 1 000 Kč. Jenže u ohlašování řemeslné a vázané živnosti to bude trochu složitější.

Řemeslné a vázané živnosti vyžadují ještě další dokumenty

U řemeslné živnosti totiž ještě budete potřebovat potvrzení odborné způsobilosti pro provádění vámi vybrané činnosti. K tomu vám může posloužit například výuční list v příslušném oboru, maturitní vysvědčení v příslušném oboru, diplom z vyšší odborné školy nebo z vysoké školy v příslušném oboru, nebo uznání odborné kvalifikace. Navíc k tomu všemu ještě budete muset doložit potvrzení o splnění šestileté praxe ve vámi vybraném oboru. To je nutné zejména proto, že řemeslné živnosti nemůže dělat jen tak někdo, ale skutečně způsobilá osoba, která již má nějaké zkušenosti v daném oboru.

U vázané živnosti je situace velice obdobná. Kromě dokladu totožnosti totiž ještě budete potřebovat potvrzení o získání praxe v oboru a potvrzení o získání vzdělání ve vámi vybraném oboru. Konkrétní a přesné podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro živnost vázanou pak najdete na stejných internetových stránkách, o kterých již byla řeč výše.

Formulář vypsaný, žádost podaná

Jakmile si všechny dokumenty, potvrzení a doklady připravíte, můžete vyrazit na živnostenský úřad, kde zároveň vyplníte formulář ohlašující živnost. Ten vyplňujte co nejpečlivěji, abyste v něm neudělali sebemenší chybičku. Po jeho vyplnění v každém případě zaplatíte 1 000 Kč a už budete pouze čekat na vyjádření úřadu. Během několika následujících dnů obdržíte odpověď na vaši žádost. Jakmile ji získáte, můžete znovu navštívit živnostenský úřad tentokrát s cílem získat výpis z živnostenského rejstříku, abyste se vždy každému vašemu budoucímu klientovi, kontrole či komukoliv jinému mohli prokázat, že vlastníte živnostenské oprávnění a že tedy můžete i nadále provozovat svoji podnikatelskou činnost. K výpisu si opět připravte jistou finanční hotovost, která však v tomto případě bude činit už pouze 20 Kč za každou i započatou stránku či 40 Kč, budete-li chtít výpis na vámi přinesený technický nosič dat. A teď už konečně můžete začít podnikat!

Podobné články...