Jak správně napsat podnikatelský plán?

Máte nápad na zajímavý byznys a chcete ho realizovat? Nikdy by neměl zůstat jenom ve vaší hlavě. Nutné je sepsat vše na papír, což vám pomůže nejenom v tom, uvědomit si možná rizika a nové cesty, stejně jako jde o nezbytnost spojenou s případnou žádostí o investice. Danému dokumentu se říká podnikatelský plán, nebo také byznys plán. A jak ho správně napsat? Podívejte se.

Na úvod musíme říci, že neexistuje žádná norma pro to, jak by měl být velký. Některé podnikatelské plány lze sepsat na jeden list papíru, další mohou být rozsáhlé jako menší kniha. Vždy záleží na konkrétním nápadu a na tom, co máte v hlavě. Než začnete, je také třeba uvědomit si, že musí být psaný stylem, aby mu porozuměl i laik, neznalý konkrétního oboru. To platí především o úvodní pasáži, kde do pár odstavců jednoduše shrnete svůj nápad.

Co nabízíte a pro koho?

Základ máte napsaný a tak můžete postupovat dále. Následující pasáž, kterou bude váš podnikatelský plán obsahovat, by se měla týkat toho, co konkrétně budete prodávat. Možností je dnes skutečně více než dost a pokud se podíváme konkrétně, je možné se vydat hned třemi hlavními cestami. Půjde o:

  • Hmotné zboží
  • Služby
  • Poradenství
Správný byznys plán obsahuje i analýzu trhu

Správný byznys plán obsahuje i analýzu trhu

Kromě toho, že se musíte snažit svůj prodávaný produkt do detailu popsat, je nutné také specifikovat, pro koho je určený. Je třeba specifikovat takzvaného ideálního zákazníka. A to s ohledem na jeho potřeby, s ohledem na jeho možnosti, ale i s ohledem na to, v čem mu právě váš produkt pomůže a proč ho bude chtít využívat.

Existuje poptávka nebo konkurence?

Než začnete podnikatelský plán vůbec psát, je třeba si dostatečně zmapovat trh. A to nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci zahraničí. Hledět je nutné hned na dva velmi důležité směry. Prvním směrem je to, že zjistíte, zda je po vašem produktu nebo službě poptávka. Tedy zda lidé řeší konkrétní problém a poptávají možnosti, které by jim pomohly. Stejně tak je třeba zmapovat, zda existuje i případná konkurence. Mnoho začínajících podnikatelů si myslí, že když konkurenci nenajdou, je to pro ně velká výhra. Opak ale může být pravdou. Může to znamenat, že o produkt jednoduše není tak očekávaný zájem a proto konkurence neexistuje. Druhým problémem je také to, že zavádět novinku na trh je poměrně náročné, a to jak finančně, nebo časově. Pokud konkurence existuje, je třeba ji důkladně zmapovat a uvést, v čem můžete být lepší a proč ji porazíte.

Budoucí strategie je základ. Tu musí obsahovat každý podnikatelský plán

Nejde říci, že vytvoříte produkt a začnete ho prodávat. Je třeba mít jasnou představu o své budoucí strategii. V podstatě jde o to, že si představíte svou firmu v prvních dnech po oficiálním spuštění, stejně jako si ji představíte za pár let. Je třeba přesně vědět, jaké cesty zvolíte a které budou s ohledem na produkt ty nejlepší. Co je v rámci budoucí strategie nutné zohlednit, to je především:

  • Strategie týkající se propagace
  • Strategie týkající se prodejních kanálů
  • Strategie spojená s výrobou

Roli zde přirozeně hraje také cenová stránka věci. Tedy to, jakou zvolíte cenovou a konkrétní obchodní politiku. Můžete jít cestou velkých objemů prodejů s nízkou marží a tedy nižší cenou, stejně jako je možné udělat produkt unikátní a jít cestou vysoké ceny a vysoké marže. V obou případech může být výsledný zisk, po odečtení všech nákladů a práce srovnatelný.

Byznys plán by měl obsahovat SWOT analýzu

Jedná se o nedílnou součást každého byznys plánu. Jedná se o část, kdy se na svůj nápad, ale i na produkt podíváte nezávisle a zhodnotíte, jaké jsou jednotlivé stránky vašeho projektu. SWOT analýza většinou zabere poměrně dost času, jelikož se stále mohou objevovat nová fakta, která je třeba zařadit do příslušných skupin. Ty jsou celkem čtyři a dělí se do dvou kategorií. První skupinou jsou ty, které pomáhají k dosažení cíle, a jedná se o silné stránky a příležitosti. Druhou skupinou jsou v rámci dosažení cílů škodlivé a jedná se o slabé stránky a hrozby.

Důležité je být v dané analýze skutečně nestranný. Pamatujte na to, že i ten nejlepší produkt na trhu má nějaké slabé stránky a jsou s nimi spojeny různé hrozby. Pokud nic z toho neuvedete, ukazuje to jenom fakt, že si nejste schopni připustit možné selhání.

Bez čísel to nejde

Ve svém byznys plánu jste shrnuli vše. Váš produkt, vaši strategii, ale i jeho budoucnost. Vše, co jste napsali, nyní převeďte i do řeči čísel. Ta jsou důležitá nejenom pro vás, ale i pro případného budoucího investora. Nezapomínejte na to, že každý podnikatelský plán by měl být spojený s důkladnou finanční analýzou. Z té vám jasně vyjde, jak na tom se svým nápadem v budoucnu budete. Nezapomínejte zohlednit hned několik situací, jako je třeba pesimistický odhad, stejně jako optimistický odhad, stejně jako střízlivý náhled, který bude někde mezi danými směry. Právě čísla vám řeknou, nakolik je daný nápad smysluplný a co vše konkrétně potřebujete k jeho úspěšné realizaci.

Podobné články...