Jak na vrácení daní z Německa, Rakouska nebo Holandska?

Poměrně hodně Čechů pracuje v sousedních zemích, zejména v Německu a Rakousku, kde jsou platy výrazně vyšší než u nás. Téměř všichni, kdo tam pracují legálně a odvádí daně, pak mají přeplatky na daních. Jak je ale získat, když neumíte německy a v tamních formulářích se opravdu nevyznáte?

Jde o poměrně běžnou situaci, a právě proto existuje společnost TJ-Legal, jednička ve zpracování daňových přiznání pro Čechy, kteří žijí v zahraničí. Specializuje se na daně Rakousko, Německo a Nizozemsko.

Poradenství pro zaměstnance

Chcete získat přeplatek na daních v maximální výši? Spojte se s TJ-Legal. Bude vám přidělený konkrétní poradce, který s vámi vše projde. Komunikujete spolu v češtině, takže nevadí, že neumíte místní jazyk. Poradce si sám zajistí potvrzení od českých úřadů, a dokonce si místo vás vyžádá podklady od vašich zahraničních zaměstnavatelů. Následně vyplní žádost a podá ji na zahraničním úřadě. Vezme si za to provizi, která je však zlomkem peněz, jež získáte. Například přeplatky za daně Nizozemsko činí obvykle 546 € až 3 694 €. Je rozdíl tyto peníze mít, nebo nemít.

Skvělá pomoc pro firmy

Další peníze mohou získat zpět i firmy a podnikatelé ve stavebnictví v Německu. Podali jste si žádost o Freistellung? Pokud Freistellungbescheinigung neboli osvobození od stavební srážkové daně nemáte, objednavatel služby vám strhává 15 % z každé faktury. Pokud si tedy osvobození vyřídíte, vaše příjmy budou rázem vyšší.

Přeplatky na daních lze získat i zpětně

A pozor, celá problematika vrácení daní z Holandska, Rakouska nebo Německa by měla zajímat i ty, kteří už tam nepracují. O vrácení přeplatků se totiž dá žádat i několik let zpětně, dokonce tam už ani nemusíte být fyzicky přítomní. Spojte se s TJ-Legal, specialistou na daně v Rakousku, Německu a Holandsku, a získejte peníze, na které máte nárok.

Podobné články...