Daňový bonus je možností, jak získat peníze od FÚ

Myslíte si, že finanční úřad je zde jenom proto, aby od vás vybíral peníze a nic vám nedal? Není to zase až tak úplně pravda. Je třeba říci, že někdy od vás peníze chtít ani nemusí, a to v případě, kdy díky výdajovým paušálům a slevám na dani docílíte toho, že vaše daň z příjmu bude nulová. Dále dodejme i to, že jsou také situace, kdy vám finanční úřad může nějaké peníze dokonce i dát. Jak toho docílit? Jedná se o daňový bonus. Ten je daňovým zvýhodněním, o kterém mnoho lidí neví, ale které je skutečně zajímavé.

Pro koho je daňový bonus určený?

Nejprve se podívejme na to, co to daňový bonus vůbec je. Jedná se v podstatě o minusovou daňovou povinnost u poplatníků. A to u takových, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti. Právě to, že má poplatník děti je jednou z hlavních podmínek, která se daného bonusu a jeho uznání týká. Dále se podívejme také na to, že ho může získat jenom ten, kdo má určité příjmy. A to například příjmy:

  • Z podnikání
  • Z kapitálového majetku a pronájmu
  • Z podnikání
Daňový bonus může přinést i desítky tisíc.

Daňový bonus může přinést i desítky tisíc.

Je tedy jasné, že daňové bonusy se netýkají nutně jenom zaměstnanců, ale mohou se týkat i osob, které provozují samostatně výdělečnou činnost.

Jak je to s dětmi

Kdo konkrétně může mít na daňový bonus nárok, to již víte. Nyní je třeba podívat se také na to, jak je to s dětmi. Pokud jde o první a nejdůležitější podmínku, je to ta, že se musí jednat o vyživované dítě a dále se musí jednat o dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Pokud jsou tyto dvě hlavní podmínky splněny, má konkrétní osoba k danému bonusu o pořádný krok blíže. Dále už je třeba splnit jenom několik drobností, u kterých je třeba říci, že jsou poměrně benevolentní. A to proto, že se nemusí jednat jenom nutně o dítě vlastní. Může se jednat také o osvojence, ale může se jednat i o dítě v péči, kterou je nahrazována péče klasických rodičů. Dále připomeňme i to, že se může jednat také o vlastního vnuka. Opomíjet nesmíme ale ani situaci, kdy se může jednat o dítě, nebo o vnuka druhého z manželů. Zde však mluvíme jenom o situaci, kdy si daný rodič nebo prarodič nemůže uplatnit daňový bonus sám.

Dále potřebujeme zmínit i to, jak je to se samotnými dětmi a s tím, co musí splnit právě ony. Máme-li být konkrétnější, je třeba uvést toto:

  • Dítě musí být nezletilé
  • Pokud je zletilé, musí mu být méně než 26 let
  • Pokud je zletilé, musí se připravovat na budoucí povolání

Kolik peněz lze získat?

Nyní pojďme na informaci, která je rozhodně tou nejzajímavější. A to z toho důvodu, že je již spojena s finančními částkami, které bonus na dani nabízí. A ty rozhodně nejsou nijak malé. Roli zde hraje to, kolik dětí je v souvislosti s bonusem evidováno. Pokud se jedná o jedno dítě, je částka 13 404 Kč. Nutno říci, že ta se již několik let dlouhodobě nemění. Když se podíváme i na druhé dítě, je zde částka podstatně vyšší, a to ve výši 19 404 Kč. Během posledních čtyř let došlo k tomu, že se tato suma zvýšila o celých 6 000 korun. V potaz může být bráno také třetí dítě. I zde je daňový bonus poměrně zajímavý, jelikož činí celých 24 204 korun českých. I zde musíme říci, že za poslední roky došlo k velmi výraznému zvýšení. A jak velkému? Suma se navýšila o necelých 11 000 korun. Ještě v roce 2014 totiž platilo, že bonus byl jak u prvního, tak i u druhého i třetího dítěte stejný, a to na základní hodnotě 13 404 korun.

Nemusí se ale jednat nutně o sumy konečné. Roli hraje také to, zda je dítě držitelem průkazu ZTP/P. Pokud ano, znamená to z pohledu daňového bonusu další zvýhodnění. A jak je velké? Konkrétně takové, že částka u konkrétního dítěte, kterou jsme uvedli výše, bude zdvojnásobena.

Kdy na daňový bonus není nárok?

Máme zmapováno, kdy je daňový bonus k dispozici a v jaké výši. Nyní se musíme podívat i na situaci opačnou. Tedy na stav, kdy na daňový bonus není nárok. Pokud máme být konkrétnější, jedná se o situaci, kdy má poplatník velmi malé příjmy. Konkrétně takové, které jsou nižší, než 55 200 korun ročně. Pokud jde o podnikatelskou činnost, tak se počítají skutečné příjmy, nikoliv hospodářský výsledek ve formě daňového základu. Z tohoto jasně vyplývá, že dané bonusy nemůže využívat nikdo, kdo je aktuálně dlouhodobě bez příjmu.

Dále není na daňový bonus nárok ve chvíli, kdy by jeho výpočet vyšel tak, že jeho výše bude nižší, než 100 korun. Pokud k tomu dojde, tak vyplacen není. Pokud je ale daná nárokovaná částka vyšší, bez ohledu na konkrétní sumu, již na něho nárok je. Je to dáno především celkovými nároky na administrativu a vyřízení, v rámci čehož by se takto nízké výše bonusů ani nevyplatilo administrativně zpracovávat.

Podobné články...