Bezpečnostní oplocení strojů zvýší bezpečnost ve firmě

Využití průmyslových robotů ve firmách je stále častější, jelikož nabízejí firmám řadu výhod. Roboti totiž dokáží zvýšit produkci výroby, zajistit lepší kontrolu kvality a pracovat v podstatě nonstop bez nároku na mzdu. Robotizace má však i své nevýhody, a to především ohledně bezpečnosti práce, jelikož roboti dokážou vyvinout vysokou nárazovou sílu. Důležitým úkolem každého zaměstnavatele je tak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti. A jak toho docílit?

Zajistěte účinnou ochranu svých zaměstnanců

Za nejúčinnější řešení, jak zabezpečit stroje a robotické linky ve firmě, je považováno bezpečnostní oplocení strojů. Oplocení bezpečnostní strojů totiž zajistí 100% ochranu zaměstnanců před úrazem či nevědomým vstupem do zakázaného prostoru mezi stroje. V porovnání s cedulí se zákazem vstupu či dělicí čárou také bude oplocení splňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky v rámci zajištění bezpečnosti práce.

Přednosti oplocení strojů

Hlavní předností bezpečnostního oplocení strojů je již zmíněné zajištění nejvyšší bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Kromě jiného poskytne ochranu i samotnému stroji před neodbornou manipulací od neproškoleného personálu. Výhodou oplocení bezpečnostní robotických linek a strojů je také rychlá realizace a dlouhá životnost. Nakonec na oplocení oceníte také možnost oplotit stroj dle vašich představ. Oplocení z kovu lze totiž vyrobit v mnoha variantách tak, jak je potřeba. 

Vyřešte oplocení strojů ve své firmě

Disponuje vaše firma průmyslovými roboty, takže byste potřebovali zajistit ochranu svých zaměstnanců pomocí bezpečnostního oplocení strojů? V tom případě je třeba se obrátit na zakázkové zámečnictví, které dokáže vyrobit oplocení dle vašich požadavků. Obrátit se můžete například na zámečnictví Humpolec a Havlíčkův Brod, jež se přímo na výrobu bezpečnostního oplocení strojů specializuje. Na zakázkové zámečnictví se můžete obrátit i v případě, že potřebujete oplotit pozemek své firmy či zajistit další kovové výrobky.  

Podobné články...