Jaké jsou povinnosti franšízora?

Každý vztah s sebou přináší povinnosti. Pochopitelně se to týká i franšízora. Dbejte na to, aby obě strany věděly, co si mohou dovolit a kam až zajít, aby se předešlo kolizím a sporům.

Pan Franšízor

Možná máte pocit, že jakmile si otevřete pobočku, jste svým pánem. Je tomu trošku jinak. Oficiálně je jím franšízor. Majitel celé sítě poboček, vlastník know-how, ochranné známky a franchisového paketu daného systému. Člověk, díky kterému vás potkala jedinečnou byznysovou příležitost. Franchising je možná volný způsob pracovního svazku, ale není bez pravidel a vždy bude patřit k těm, kde je šéf a podřízený.

Franšízor je člověk, který se s vámi spojí, má ve vás důvěru a svěří vám do rukou část své myšlenky, kus úspěchu, na kterém tvrdě pracoval. Chce, abyste jeho jméno s dobrými úmysly šířil dál a rozvíjel základní vize. Nejde o klasický vztah, který znáte z kanceláře nebo provozu, ale není to spolupráce bez pravidel. Franšízor si diktuje, co od své značky žádá a kam ji chce vést a franšízanti, jejichž počet neustále stoupá, musí jeho vůli naplňovat. V opačném případě nemá spolupráce smysl.

Franšízor zpravidla nedává všanc jen myšlenku, ale odhaluje i celý koncept, postupuje svá práce na prodej a šíření produktu, používání obchodního jména, značky, výrobní technologie, technické zkušenosti, marketingové strategie i informace ohledně vedení podniku, zaměstnanců a formy nákupu a prodeje. Je to ucelený balíček, který předává franšízor franšízantovi a doufá, že se ponese na stejné vlně.

Propojený systém

Na druhou stranu platí, že čím více má pod sebou franšízor franšízantů, tím větší je riziko, že se něco pokazí. Může být totiž dobrý jen do té míry, do jaké jsou dobří ti pod ním. Jako by úspěch jednoho závisel na úspěchu většiny pod ním. Možná právě proto jsou na franšízanty kladeny tak vysoké nároky. Bohužel si je v začátku spousta z nich nepřipouští a neuvědomuje.

Podobné články...