I při zaměstnání se lze vzdělávat při studiu MBA

Sebevzdělávání se hodí v každém věku a pro jakoukoliv profesi. Ať se jedná o manuální pracovníky, zaměstnance v technologických oborech nebo na řídících pozicích. Jelikož stoupá vývoj v oblasti technologií i obchodě, logicky se zvyšují nároky i na zaměstnance a jejich vedoucí. Ne všichni mají to štěstí, že si mohou dovolit běžné denní studium, obzvláště jedná-li se o pracovníky v manažerských funkcích a vedoucích pozicích. Prestižní vzdělání i pro velmi vytížené manažery nabízí studium MBA (Master of Business Administration).

Prestižní titul MBA vede k zisku nových dovedností i kariérnímu růstu

Dosažením titulu MBA získají absolventi nejen potřebné vzdělání korespondující s požadavky doby, mají možnost lepšího pracovního uplatnění i postupu na vyšší pracovní pozice, jež jim umožní dosáhnout většího finančního ohodnocení. Pro studium MBA v Praze se přijímají studenti od třiceti do 60 let s alespoň ukončeným středoškolským vzděláním. Manažerské vzdělávání v Bussiness Institutu dovede úspěšné absolventy k maximálnímu povědomí o manažerské sféře, dokážou se lépe zorientovat v právních, finančních, řídících, logistických i obchodních oborech a celkově být „v obraze“.

Rozmanitost studijních oborů otevírá dveře manažerům i absolventům

Zájemci o studium MBA si můžou vybrat jeden či více oborů jako například management a řízení ve zdravotnictví, marketing, média, veřejná správa, doprava, spoje, logistika, řízení lidských zdrojů, obchodní právo, PR nebo mezinárodní obchod. Sebevzdělávání je určeno jak čerstvým absolventům, kteří touží po rozšíření obzorů v konkrétní problematice, i pro úspěšné manažery a osoby ve vedoucích funkcích, již chtějí jít takzvaně s dobou a nezaspat důležité milníky svého oboru.

Studium MBA pomáhá také v navázání kontaktů a osobnímu rozvoji

Vzdělávání v managementu není pouze o teoretických znalostech, studenti mají možnost diskutovat s odborníky z praxe a interaktivně zpracovávat zajímavá témata, která jim budou přínosem do budoucna a předpokládaného kariérního růstu. Osobní růst a získání důležitých kontaktů jsou podstatnými důvody, proč si rozšířit obzory a získat potřebné vzdělání završené titulem MBA.

Podobné články...