Category: Ostatní

Výpověď dohodou

V první řadě by měl být text výpovědi dohodou jasný a stručný. Neměl by obsahovat žádné zbytečné obvinění nebo emoce, které by mohly situaci zkomplikovat. Představte si, že píšete dopis, který bude číst někdo,...